Jaktnyheter

Förslag om hårdare straff för attack mot jägare

Hårdare straff för de som stör jägare under eftersök eller skyddsjakt, föreslås. Foto: Josefine Julén/Domstol.se

Att angripa jägare under skyddsjakt och eftersök bör straffas hårdare, enligt beslut i justitieutskottet i början av juni.

"}}

Att angripa jägare under skyddsjakt och eftersök bör straffas hårdare, enligt beslut i justitieutskottet i början av juni.

ATL, Lantbrukets affärstidning rapporterar om uppmaningen som riksdagen skickat till regeringen. Det handlar om ett stort antal straffrättsliga förslag där man framför allt önskar hårdare straff för en mängd olika brott.

 Riksdagen sa ja till 17 uppmaningar. En av dem är skärpt straff för angrepp på jägare.

Efter debatt i kammaren konstaterade justitieutskottet att jägare som genomför eftersöksjakt eller skyddsjakt, utför ett viktigt arbete på uppdrag av myndigheter Tidigare tillkännagivanden från riksdagen om djurrättsaktivism har inte inkluderat angrepp på jägare som utför dessa uppgifter.

Riksdagen anser brott mot jägare som bedriver eftersök eller skyddsjakt, eller en närstående till jägaren, ska ses som en försvårande omständighet vid bedömning av straffvärdet.

Däremot avslogs ett motionsyrkande om bland annat jaktsabotage. Utskottet anser att regeringen redan vidtagit ett antal åtgärder för att brott begångna av djurrättsaktivister ska kunna hanteras mer effektivt av rättsväsendet

Här kan du läsa hela betänkandet.