Jaktnyheter

Forskningsrön: Varg påverkar inte var svenska älgar vistas

Den svenska vargstammen påverkar inte älgarnas val av vistelseplats, enligt en SLU-studie. Foto: Gettyimages, montage

Forskare vid Sverige Lantbruksuniversitet har i en studie funnit att vargar inte påverkar var de svenska älgarna väljer att vistas.

"}}

SLU berättar om undersökningen på sin webbsida. Den har gjorts i ett område kring Grimsö viltforskningsstation i Lindesberg i Bergslagen.

Forskningsprojekt på andra platser i världen har visat att älgarna väljer att inte vistas i vissa områden när de utsätts för rovdjur. Men de studierna är gjorda i områden som är skyddade och inte påverkade av mänsklig närvaro.

Studien i Bergslagen visar att älgarna fortsätter att utnyttja hyggen och ungskogar, trots att de där är lättare byten för vargar.

– Vi ser ingen eller väldigt liten skillnad i hur älgarna väljer habitat när vi jämför perioden före och efter vargens etablering i området, säger forskaren Håkan Sand på SLU:s webbsida.

Forskarnas slutsats

Uttrycket ”the landscape of fear”, som används av forskare i andra delar av världen, har man alltså inte funnit något belägg för i den svenska studien.

SLU-forskarnas slutsats är att älgarna uppfattar mänsklig jakt som den största faran.

– En annan predator är och har varit viktigare än vargen de senaste 100-150 åren. Människans jakt utgör ungefär dubbelt så stor dödsrisk för älgarna och älgar skjuts i många olika habitat. Dessutom är ungskogar och hyggen viktiga för att älgarna ska hitta mat, särskilt vintertid, säger Håkan Sand.