Jaktnyheter

Forskning: Vindkraftverk får vilda djur att flytta

En finsk studie av internationell forskning visar att vindkraftverken har stor påverkan på djurlivet. Arkivbild: Gettyimages

Finsk forskning uppges visa att vilda djur inte vill vara närmsta grannar med vindkraftverk. En lång rad med både fåglar och däggdjur flyttar från områden där vindkraftsparker anläggs.

Finska HBL rapporterar att Naturresursinsitutet Luke granskat internationell forskning och kommit fram till att många vilda djurs bo- och uppehållsplatser påverkas av vindkraften.

I studien uppges 63 procent av fåglarna, 72 procent av fladdermössen och 67 procent av däggdjuren flytta bort från vindkraftverk. Tranor, ugglor och skogshöns uppges flytta fem kilometer,

Forskarna har noterat förändringar i fåglars parningsbeteende, minskad fortplantning och ökad dödlighet hos ungarna.

– När sådana förändringar observerades i närheten av vindkraftverk betecknades observationen som så kallad förflyttningseffekt”, säger professor Anne Tolvanen, som ledde studien i Naturresursinstitutets pressmeddelande.

Vargen får inte störas

Forskarna har inga konkreta förklaringar till varför vindkraftverken påverkar de vilda djurens liv och val av livsmiljö.

HBL rapporterar också att den första kartläggningen nu ska följas upp riktad kartläggning där vindkraftens påverkan på varg, skogsren och kungsörn ska studeras.

– Det här ger oss viktig information nu när vindkraften byggs ut snabbare än någonsin tidigare, säger specialforskare Ari Nikula som leder projektet på Naturresursinstitutet, till HBL.

En av h ans utgångspunkter uppges vara att platser där vargen vilar sig inte får hotas. Inte heller parningen får störas.