Jaktnyheter

Forskning: Varg och björn har ”betydande” påverkan på jaktuttaget

Förekomsten av björn och varg påverkar människans jakt starkt. Nu är det belagt i en forskningsstudie. Foto: Gettyimages, montage

Nu kommer en studie där forskarna kommit fram till att varg och björn har en "betydande" påverkan på jaktuttagen i Sverige och Norge.

"}}

Det är forskarna inom projektet Grensevilt som i det senaste nyhetsbrevet från Skandulv offentliggör resultaten i en forskningsstudie gjord i Hedmark i Norge samt Värmland och Dalarna.

Perioden gäller 1995 till 2017 och resultatet visar att älgavskjutningen var 50 procent lägre i Sverige och 40 procent lägre i Norge i älgförvaltningsområden som helt överlappades av vargrevir – jämfört med områden som inte hade varg.

”I de flesta älgjaktområden ökade den totala avskjutningen med ökad andel ungskog vilket troligtvis är ett resultat av en ökad tillgång på foder som dels kan påverka älgtätheten men även fördelningen av älg i landskapet”, skriver Camilla Wikenros, koordinator för Skandulv, i nyhetsbrevet.

”Betydande påverkan”

Att det finns en skillnad i avskjutningsstatistiken i de Sverige och Norge kan bero på skillnader älgarnas livsmiljö – något som inte inkluderats i studien, framhåller Wikros.

”En annan förklaring kan vara olikheter i förvaltningen av älg både historiskt sett och i nutid”, skriver Camilla Wikenros.

En annan studie inom projektet Grensevilt visar att det årliga jaktuttaget som människan står för oftast är 2,4 till 3,5 gånger större än vargens uttag.

”Sammantaget visar denna studie en betydande påverkan av varg och björn på jaktuttaget”, sammanfattar Camilla Wikenros.