Jaktnyheter

Forskare varnar för nya och krångliga vapenregler

Forskaren Erik Lakomaa varnar för otydliga skrivningar i regeringens förslag till nya vapenlagar. Foto: Gettyimages och privat
Forskaren Erik Lakomaa varnar för att regeringen är på väg att krångla till det för jägare och sportskyttar när EU:s vapendirektiv nu ska implementeras i svensk lagstiftning. – Det här är inte vad regeringen lovade före valet, säger Lakomaa.
Regeringen offentliggjorde på torsdagen ett cirka 160 sidor stort dokument om hur EU:s vapendirektiv ska hanteras i Sverige. Det är en lagrådsremiss och reglerna är tänkta att börja gälla från 1 augusti om förslaget går igenom. – Det här är i praktiken en återgång till de förslag som kommissionen lade 2015 och som ratades i europaparlamentet och en rad remissinstanser. Man har backat bandet jämfört med vad som sades i valrörelsen av politikerna, säger Erik Lakomaa. Han är forskare vid Forskningsinstitutet EHFF vid Handelshögskolan och har bland annat anlitats som expert vid EU:s utvärdering av vapendirektivet 2014.

Halvautomater till kategori A

Erik Lakomaa hävdar att regeringen i sitt förslag går längre än EU-direktivet kräver, exempelvis när det gäller vilka halvautomatiska vapen som i framtiden ska flyttas till kategori A, ”förbjudna vapen”. – Man vill flytta vissa halvautomater till kategori A. Man kommer att kunna få licens på dem, men de går inte att skriva in i EU:s vapenpass så att man kan resa med dem. Och om vapnet finns i kategori B i annat EU-land men kategori A i Sverige, så kan man inte ta in dem i Sverige. Det blir en rättsosäkerhet när reglerna inte blir de samma i alla EU-länder, säger Erik Lakomaa. Han kan med ledning av regeringens skrivna förslag inte säga exakt vilka halvautomatiska gevär som kan komma att bli klassade som förbjudna. Förslaget är att gevär som kan förses med magasin som har fler än tio patroner ska flyttas till kategori A. Lakomaa menar att regeringen hade kunnat skriva att max fem skott får laddas i halvautomater vid jakt. – Nu har man istället skrivit att vapnet kan avfyra mer än tio skott, om ett stort magasin sätts in i det. Det syftar alltså inte på jakttillfället, säger Lakomaa.

Magasinskapacitet

Han pekar på att EU:s vapendirektiv anger att halvautomaten endast är förbjuden om det finns ett magasin med mer än tio skott instoppat i bössan. – Det blir en rättsosäkerhet här när man inte vet vad regeringen egentligen menar med sitt förslag, kommenterar Lakomaa. Regeringens förslag innebär att gevärsmagasin som tar mer än 10 skott och pistolsmagasin som tar mer än 20 skott ska vara förbjudna. Erik Lakomaa menar att det kommer att drabba jägare som vill kunna använda sina jaktvapen vid målskytte där det krävs större magasinskapacitet. – Vissa magasin kan ta ett visst antal patroner i en kaliber, men många fler i en annan kaliber. Det här kommer att bli rättsosäkert. Du riskerar alltså att begå ett vapenbrott om du behåller ett magasin som enligt den här definitionen är för stort, säger Erik Lakomaa. Gevärsmagasin som tar mer än tio patroner blir licenspliktiga och det innebär att de juridiskt betraktas som andra licenspliktiga vapendelar. En annan konsekvens blir att de som handlar med vapenmagasin måste ha speciella tillstånd.

Vapenmäklare måste ha tillstånd

Regeringens förslag innebär också att så kallade vapenmäklare ska regleras och ha speciellt tillstånd. – En annons i en vanlig jakttidning gör inte att tidningen räknas som vapenmäklare. Men det finns risk att till exempel Blocket, som erbjuder andra tjänster, exempelvis betalningstjänster och försäkring, kan räknas som mäklare. Faran är då att Blocket stoppar annonser om vapen istället för att göra sig besväret att söka tillstånd, säger Erik Lakomaa. Han ser ett problem i att regeringens förslag inte klart visar vilka konsekvenserna kommer att bli. – När det gäller sportskyttarna så är det glasklart – de drabbas mycket hårt. När det gäller jägarkåren så handlar det framförallt de rättsosäkerheter som förslaget innehåller, samt de olika regleringarna. Det här var inte vad politikerna lovade i valrörelsen.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktkjournalen.se 070 – 744 18 21