Jaktnyheter

Forskare studerar hur vindkraft påverkar älg, varg och järv

Hur påverkar vindkraften de vilda djurens rörelsemönster och liv? Foto: Gettyimages
Hur påverkas älgar, vargar och järvar av vindkraftverk? Det ska forskarna i det svensk-norska projektet Grensevilt nu studera.
Det är i det tvååriga projektet Grensevilt 2, där man studerar älgarnas vandringsmönster i områden där varg och järv lever och jagar. Det sker med hjälp av GPS-märkta djur. Och så ska man nu forska på hur vindkraften, som byggs ut kraftigt, påverkar älgar, vargar och järvar. – Dessutom vill vi undersöka hur en utbyggnad av vindkraft påverkar jakten på älg samt jägarnas inställning till utbyggnad av vindkraft genom att genomföra intervjuer med jägare, säger Camilla Wikenros, forskare på SLU, i ett pressmeddelande på SLU:s webbsida. Grensevilt är ett gemensamt forskningsprojekt för Sveriges lantbruksuniversitet, norska Høgskolen i Innlandet och man samarbetar med länsstyrelserna i Dalarna och Värmland och fylkena på den norska sidan.