Jaktnyheter

Forskare ifrågasätter Girjasdomens prejudikatsvärde

Tobias Indén, forskare vid Umeå universitet, ifrågasätter om Girjasdomen kan ge alla samebyar rätten till jakten och fisket. Foto: Per Jonson

Universitetslektorn och forskaren Tobias Indén ifrågasätter om Girjasdomen ger alla samebyar samma rätt att bestämma över jakt och fiske som Girjas Sameby.

"}}

Det är i en debattartikel i Dagens Nyheter som Tobias Indén vid Juridiska institutionen vid Umeå Universitet, ger sig in i debatten om framtidens jakt och fiske på statens mark i fjällen.

Girjas sameby vann mot staten i Högsta domstolen, som slog fast att det är Girjas sameby och inte staten som har rätten att upplåta jakt och fiske. Vilka konsekvenser den domen får på marker där det finns andra samebyar utreds just nu av Erik M Runesson, till vardags dömande justitieråd vid Högsta domstolen.

Umeåforskaren Tobias Indén skriver på DN Debatt:

”Att utredningen efter endast några månaders arbete drar slutsatsen att samebyar skulle förväntas vinna framgång med ”Girjasprocesser” i hela Lappland är därför anmärkningsvärt. Omständigheterna i södra Lappland, såsom i Dorotea, Vilhelmina, Storuman och Sorsele, är helt olika de omständigheter som gör sig gällande i just Girjas”, skriver Tobias Indén.