Jaktnyheter

Forskare befarar ekologisk katastrof på grund av säl

Sälforskare befarar att knubbsälarna snedvridit den ekologiska balansen i Kosterfjorden. Foto: Gettyimages
Sälforskaren Sven Gunnar Lunneryd frågar sig om det starka sälbeståndet i Kosterfjorden i Bohuslän är på väg att skapa en ekologisk katastrof. Det är döda ejdrar som oroar honom.
Det har hittats många fågelskelett och döda ejdrar kring Kosterfjorden. – Det finns helt enkelt för många sälar som äter för mycket torsk. Då blir det ingen predation på strandkrabbor som därmed blir för många. De äter blåmusslor som är ejderns naturliga föda. Alltså svälter många ejdrar ihjäl, säger Sven-Gunnar Lunneryd till Bohusläningens pappersupplaga. Lunneryd jobbar själv som sälforskare vid SLU och berättar för tidningen att det ännu inte finns någon färdig forskning. Men det pågår en norsk studie som antyder att höga koncentrationer av knubbsäl leder till att ejdrar svälter ihjäl i Kosterfjorden. Liksom i många tidigare intervjuer efterlyser Lunneryd ordentlig, beståndsreglerande licensjakt på säl. – Här inne finns det nästan ingen torsk alls och det tycker jag är så allvarligt att det borde väcka beslutsfattarna. Sälen är ju inte i första en turistattraktion som somliga tycks tro, säger Lunneryd till Bohusläningen.