Jaktnyheter

Förlänger insamling av rävspillning

Uppsala (JJ) Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) förlänger insamlingstiden för rävspillning i jakt på dvärgbandmasken och dess spridning
Dvärgbandmaskens förekomst i landet övervakas av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) med hjälp av Svenska Jägareförbundets viltprovtagare och jägarkåren. Insamlingen av rävspillning har förlängts och pågår nu fram till halvårsskiftet 2013. Målet är att nå upp till 4 000 prover totalt, fördelat på landets olika län. PÅ SVA:s hemsida kan man följa insamlingens utveckling i tabeller och på kartor. Cirka en fjärdedel av det totala antalet prover har kommit in. Blekinge län toppar insamlingen med att ha skickat in hela 91 procent av sina prov. Sammanlagt har  942 prov inkommit till SVA. Av dem har hittills 631 undersökts. Ett träckprov har innehållit spår av dvärgbandmask. Det kommer från Uddevallaregionen där smittan tidigare påvisats, rapporterar SVA.