Jaktnyheter

Föreningen Sveriges Jägare bojkottar LRF-möte om skog och vilt

Det är frostig relation mellan Föreningen Sveriges Jägare med Thomas Ekberg i spetesen, och LRF som leds av Palle Borgström. Foto: Johanna Norin/LRF och privat, montage

LRF-ordförande Palle Borgströms utspel om viltstammarna, samt förbundets beslut att hoppa av Nationella viltolycksrådet, har fått det att jäsa i jägarled. Föreningen Sveriges Jägare bojkottar ett möte om skog och vilt som LRF bjudit in till.

"}}

– LRF vill väl egentligen utplåna allt vilt och då finns ingen framkomlig väg till samarbete, säger Thomas Ekberg, ordförande i Föreningen Sveriges Jägare.

Jaktjournalen har berättat om den debattartikel som nationelle LRF-ordföranden Palle Borgström skrev och som publicerades både i Svenska Dagbladet och på LRF:s egen webbsida.

”Med vilken rätt tvingas jordbruk, skogsbruk och vägtrafik leva med följderna av en jaktlagstiftning som har som syfte att skydda och vårda vilt – så att stora viltstammar kan nyttjas för jakt? Till nytta för vem?”, skrev Palle Borgström och krävde en ny jaktlagstiftning.

Har lämnat viltolycksrådet

Sedan framkom att LRF valt att hoppa av arbetet i Nationella viltolycksrådet.

– Att antalet viltolyckor ökar beror på att viltstammarna ökar. Men det har man inte velat lyssna på, sa Anders Wetterin, viltexpert hos LRF, till Jaktjournalen.

Hos Föreningen Sveriges Jägare har ledningen reagerat och väljer nu att bojkotta en träff om skog och vilt som LRF lokalt i Östergötland bjudit in jägarorganisationerna till.

– Efter Palle Borgströms debattartikel känns det inte längre som om LRF har några verktyg för ett samarbete om viltstammarna. Som jägarorganisation måste vi ta ett steg tillbaka och fundera på vilka vi egentligen ska försöka samarbeta med, säger Thomas Ekberg.

”Viltet som resurs”

Han efterlyser att LRF börjar se viltet som en resurs.

– LRF:s medlemmar, som är dominerande bland markägarna, har alla möjligheter att använda viltet som en resurs inte behandla viltstammarna som skadedjur. När ledningen för LRF förstår det kan vi börja samarbeta på riktigt, säger Thomas Ekberg.

LRF-ordförande Palle Borgström säger till Jaktjournalen att Thomas Ekberg och Föreningen Sveriges Jägare gör en grov feltolkning när man anklagar LRF för att vilja utrota allt vilt.

”Väldigt olika syn”

– De undersökningar som finns visar ju att vi har stora problem med viltskador. Om jägarna inte inser det, och är beredd att minska skadorna, har vi väldigt olika syn på utgångsläget, säger Palle Borgström.

Han framhåller att LRF:s ambition är att samarbeta med jägarorganisationerna.

– Men vi måste ha en rimlig samsyn på vad som är utgångsläget, säger Palle Borgström.

LRF:s avhopp från Nationella viltolycksrådet är en annan anledning till Föreningen Sveriges Jägares agerande.

– Statistiken visar att antalet viltolyckor ökar, men det är inte LRF:s primära uppgift att jobba med viltolyckor i trafiken, även om vi givetvis är oroade över utvecklingen. Vi måste helt enkelt fokusera våra resurser på det som gör mest skillnad för våra medlemmar, säger Palle Borgström.