Jaktnyheter

Föreningen Sveriges Jägare agerar för att få överklaga vargjakt

Thomas Ekberg i Föreningen Sveriges Jägare vill ha ändrade regler, så att även jägarorganisationer kan överklaga licensjakt på exempelvis varg. Foto: Gettyimages och privat, montage

Föreningen Sveriges Jägare vill ha ändrad lagstiftning, så att även organisationer som önskar sig mer licensjakt på varg kan överklaga.
- Nuvarande ordning, att man bara kan överlaga om man är emot jakt, är helt absurd. Vi lever ju i en demokrati, säger ordförande Thomas Ekberg.

"}}

Både Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet har nekats att överklaga licensjakter – i det ena fallet björnjakt och i det andra fallet vargjakt. Motiveringen har varit att länsstyrelsernas beslut som tilldelningen i licensjakterna är administrativa och därmed inte möjliga att överklaga.

Men det gäller bara dem som önskar sig större tilldelning. Organisationer som motsätter sig jakt är välkomna med sina överklagningar.

”Djurens talan”

– Jag talade med en tjänsteman på Förvaltningsrätten och han sa att det är så för att de föreningarna för djurens talan. Vi lever väl i ett demokratiskt land där människans talan också måste föras, säger Thomas Ekberg, ordförande i Föreningen Sveriges Jägare.

Exempelvis skulle Thomas Ekberg och de andra i föreningen vilja överklaga den knappa tilldelningen i licensjakten på varg i vinter. Men det får de alltså inte.

– Vi kommer att kontakta politiker och påtala det här. Vi måste få en situation där man talar om gynnsam förvaltningsstatus och inte bara gynnsam bevarandestatus. Man måste kunna överklaga när tilldelningen blir för liten, säger Thomas Ekberg.