Jaktnyheter

Fördubblad björnjakt i Västernorrland

Björnstammen i Västernorrland har på fem år ökat 25 procent och var i höstas cirka 450 björnar. 60 procent av länets björnar är könsmogna honor, så stammen ökar snabbt. Därför blir det jakt på 75 björnar i augusti, vilket är en fördubblad kvot. Foto: Gettyimages

Årets licensjakt på björn i Västernorrland blir rekordstor. 75 björnar får fällas från den 21 augusti. Kvoten var på 35 björnar förra året. Den fördubblade björnjakten sker i hela länet. Länsstyrelsen har valt att inte fördela jaktkvoten i olika zoner och björnjakt vid åtel tillåtas.

"}}

En björnspillningsinventering gjordes hösten 2020. Resultatet blev att björnstammen i Västernorrland bedöms ha ökat med en fjärdedel sedan inventeringen som gjordes 2015. Nu är det uppåt 450 björnar i länet.
Eftersom renskötarna i Västernorrland inte har problem med björnar som härjar bland renkalvarna på våren är det låg skadenivå på grund av björn. Inte en enda björn har fällts under skyddsjakt. Jämförelsevis har det fällts 22 björnar i vår i Jämtland för att freda renskötseln.

Väger in människors oro

– Med tanke på björnstammens nuvarande storlek, samt att färre björnar dött av andra orsaker än jakt räknat från oktober 2020, är 75 björnar ett väl avvägt antal för årets björnjakt, tillägger Lars Wiklund.
– Men vi måste vi även väga in människors oro för björnarnas närvaro, säger Lars Wiklund, viltvårdare vid länsstyrelsen i Västernorrland.
Ambitionen är att sänka den nuvarande björnstam successivt mot målet 175-242 björnar som länets viltförvaltningsdelegation beslutat.

Stor andel könsmogna honor

Det finns två orsaker till att björnstammen i Västernorrland ökat med 25 procent de senaste fem åren.
Främst beror ökningen på att andelen könsmogna honor ökat. Nu är de nästan 60 procent av i björnstammen, vilket ger hög tillväxttakt för länets björnstam.
Den andra orsaken är att det finns ett stort inflöde av björnar från de tre grannlänen. De flesta av björnarna delas med Jämtland som uppskattas ha drygt 1 000 björnar.