Jaktnyheter

Förbud mot utfodring av vildsvin – ny lag används för första gången

Jägare på en mark i Jönköping förbjuds att lägga ut sockerbetor eller annan utfodring till vildsvin. Foto: Gettyimages

För första gången utfärdar nu en länsstyrelse förbud mot utfordring av vildsvin. Beslut har fattats vid länsstyrelsen i Jönköpings län.

"}}

Jaktjournalen berättade i december om en lantbrukare i Jönköping som var upprörd över att stora mängder sockerbetor lagts ut på en grannmark. Länsstyrelsens handläggare bedömde att cirka åtta ton betor tippats av på i ett skogsområde.

Den klagande lantbrukaren var inne på att vildsvinsstammarna växer när stora mängder mat läggs ut.

Jägarna har förklarat att sockerbetorna effektiviserar jakten, att de kan komma åt att skjuta fler vildsvin vid samma jakttillfälle.

Aftonbladet publicerar en TT-text, som berättar att länsstyrelsen i Jönköping nu tagit beslut om att vildsvinen i de aktuella området inte får utfordras. Beskedet från jägarna är att de planerar att överklaga beslutet.

Den nya lagen, som ger länsstyrelserna möjlighet att förbjuda utfodring av vilt trädde i kraft 1 oktober.