Jaktnyheter

Förbud mot äldre lerduvor förbereds i Europa

Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA förbereder ett förbud mot en lerduvor som innehåller så kallade PAHer. Foto: Gettyimages

Ett förbud mot den gamla typen av lerduvor är på gång i Europa. Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA vill ha bort stenkolstjäran som är bindemedel i duvorna och enligt forskningsstudier innehåller cancerframkallande ämnen.

"}}

Det handlar om att ECHA vill ha bort polycykliska aromatiska kolväten, så kallade PAHer.

– Europeiska tillverkare av lerduvor har sökt dispens för sin tillverkning, men de ansökningarna kommer att avslås. Dessutom är det på gång ett förbud mot import av lerduvor som innehåller PAH, säger Anne Marie Vass, utredare på Kemikalieinspektionen i Sverige.

Just nu har alla berörda organisationer och europeiska länder möjlighet att yttra sig över den europeiska kemikaliemyndighetens planer. Det pågår ett samråd som är öppet till juni 2022.

Anne Marie Vass spår att ett totalförbud mot lerduvor innehållande stenkolstjära och PAHer kan komma i Europa inom två och ett halvt år. Norge är anslutet till den europeiska kemikalielagstiftningen via EEF-avtalet och kommer också att beröras av förbudet.

Försökt bromsa

Diskussionerna om PAH-förbud i EU har pågått i årtionden. Från Jägareförbundet har man delvis försökt bromsa ett förbud mot den gamla typen av lerduvor.

– Det finns undersökningar som visar att PAHerna är väldigt hårt bundna i lerduvorna. De måste upphettas till 150 grader för att de giftiga ämnena ska frigöras. Studierna visar också att att det inte sker någon urlakning till grundvatten, säger Lars Björk, nationell samordnare för jaktskyttefrågor inom Jägareförbundet.

På flera håll har skjutbanorna redan börjat använda lerduvor som inte innehåller stenkolstjära som bindemedel.

– I Västerås har vi haft miljöduvor i säkert 20 år. De fungerar bra men är tio till tolv öre dyrare än de gamla lerduvorna, säger Lars Björk.

Ann Marie Vass på Kemikalieinspektionen tror att prisskillnaden kan minska i framtiden, när fler börjar tillverka miljövänliga lerduvor.