Jaktnyheter

Förbjudet att köra fordon till jaktstuga

Östersund (JJ) Nu sätter länsstyrelsen i Jämtland stopp för jägarna möjligheter att färdas med motorfordon (4-hjulingar) från landsväg till jaktkojan.
Beslutet innebär att det blir förbjudet att köra motordrivet fordon på barmark vid jakt efter älg och björn mellan närmaste liggande bilväg och till ett jaktlags gemensamma stuga i samband med övernattning. Tidigare har länsstyrelsen gett dispens och gjort ett generellt undantag i Jämtland, men detta förlängs alltså inte inför jaktsäsongen 2015/2016. – Undantag gäller fortfarande att du får köra djuret ut till närmsta bilväg och det går att söka dispens, säger Göran Gabling, biträdande enhetschef på naturvårdsenheten. Dispens från terrängkörningslagstiftningen kan sökas av jaktlag som har särskilda skäl, exempelvis om det finns rörelsehinder eller att jaktområdet ligger långt från närmaste bilväg. Vid bedömningar av dispensansökan kommer länsstyrelsen att ta ställning till körningens påverkan på naturmiljön, friluftslivet samt rennäringen. – Hur långt avståndet till ett jaktområde kan vara är ett relativt begrepp och hur det ser ut just där, så det blir fall till fall. Det handlar om att förenkla hanteringen av djuret, säger Göran Gabbling. Dispensen dras in eftersom länsstyrelsen gjort en inventering av våtmarker med satellit och helikopter som har visat omfattande körskador från terrängfordon på dessa marker. Markskador av terrängfordon har även ökat i fjällområdet. Genom att inte förlänga det generella undantaget inför jaktsäsongen 2015/2016 hoppas länsstyrelsen få en bättre överblick av hur stort behovet är av terrängkörning i samband med älg och björnjakt och på så vis även kunna utvärdera körningens effekter på naturmiljön.