Flera skyddsjakter på dovhjort beviljade -ytterligare ansökning inlämnad

Sedan den sista april har tre markägare fått tillstånd att skyddsjaga dovvilt, ytterligare en ansökan finns hos länsstyrelsen men den har inte handlagts ännu. Alla fastigheterna ligger i Västra Götalands län, strax öster om Trollhättan.

Arkivfoto: Per Jonson

Totalt rör det sig om tio dovhjortar, alla spetshjortar. Tillstånden berör fastigheter i Trollhättan, Grästorp och Alingsås kommun men de ligger bara någon mil fågelvägen i från varandra.

I länsstyrelsens beslut framgår det att fastigheterna har besiktats och skador på växande gröda konstaterats.

Länsstyrelsen anger i beslutet att skyddsjakten också ska ta hänsyn till om populationen i skyddsjaktområdena är i könsmässig balans. I Grästorps kommun (jaktvårdskrets) fälldes enligt Viltdata jaktåret 2017/2018 283 dovvilt. Av dessa var 114 vuxna handjur.

I Trollhättans och Alingsås kommun (kretsar) visar avskjutningsstatistiken en betydligt lägre avskjutning på handjur i förhållande till totalavskjutning (Trollhättan – 133 hjortar av totalt 672 dovvilt, Alingsås – 322 hjortar av totalt 1653 dovvilt).

På länsstyrelsen argumenterar man att det under den här tiden på året inte är etisk försvarbart att fälla hindar och i underlaget står att avskjutning bör inriktas på spetshjortar eller årskalv. Beslutet fastställer ändå spetshjort.

Fastigheten i Trollhättans kommun får skyddsjaga spetshjortarna fram till första september, fastigheten i Grästorp kommun till 30 maj och fastigheten i Alingsås kommun till första juni. Endast en hjort får fällas per jakttillfälle.

Länstyrelsen skriver avslutningsvis i sin motivering till beslutet att jakttrycket bör öka kommande jaktsäsong i de skadedrabbade områdena för att  behov av skyddsjakt inte ska uppstå.

 

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Så uppskattar du älgens vikt – utan att väga hela kroppen

Vad väger älgen? En fråga som är mycket vanlig när jägarna transporterat den fällda älgen till slakteriet och slakten ska starta. Eftersom älgen ska hänga för mörning före styckning kan det vara svårt att väga hela älgen. Men det finns knep för att uppskatta vikten utan att väga hela älgen.

Reidar sköt sitt livs älg

Reidar Hansen sköt sitt livs älg i lördags. – Jag lämnade korven på elden och sprang efter hund och älg, berättar Reidar och skrattar högt.
ANNONS ▼

Annonser