Flera skyddsjakter på dovhjort beviljade -ytterligare ansökning inlämnad

Sedan den sista april har tre markägare fått tillstånd att skyddsjaga dovvilt, ytterligare en ansökan finns hos länsstyrelsen men den har inte handlagts ännu. Alla fastigheterna ligger i Västra Götalands län, strax öster om Trollhättan.

Arkivfoto: Per Jonson

Totalt rör det sig om tio dovhjortar, alla spetshjortar. Tillstånden berör fastigheter i Trollhättan, Grästorp och Alingsås kommun men de ligger bara någon mil fågelvägen i från varandra.

I länsstyrelsens beslut framgår det att fastigheterna har besiktats och skador på växande gröda konstaterats.

Länsstyrelsen anger i beslutet att skyddsjakten också ska ta hänsyn till om populationen i skyddsjaktområdena är i könsmässig balans. I Grästorps kommun (jaktvårdskrets) fälldes enligt Viltdata jaktåret 2017/2018 283 dovvilt. Av dessa var 114 vuxna handjur.

I Trollhättans och Alingsås kommun (kretsar) visar avskjutningsstatistiken en betydligt lägre avskjutning på handjur i förhållande till totalavskjutning (Trollhättan – 133 hjortar av totalt 672 dovvilt, Alingsås – 322 hjortar av totalt 1653 dovvilt).

På länsstyrelsen argumenterar man att det under den här tiden på året inte är etisk försvarbart att fälla hindar och i underlaget står att avskjutning bör inriktas på spetshjortar eller årskalv. Beslutet fastställer ändå spetshjort.

Fastigheten i Trollhättans kommun får skyddsjaga spetshjortarna fram till första september, fastigheten i Grästorp kommun till 30 maj och fastigheten i Alingsås kommun till första juni. Endast en hjort får fällas per jakttillfälle.

Länstyrelsen skriver avslutningsvis i sin motivering till beslutet att jakttrycket bör öka kommande jaktsäsong i de skadedrabbade områdena för att  behov av skyddsjakt inte ska uppstå.

 

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Debatt: Det finns plats för oss alla i fjällen

Sverige är ett märkligt land på många sätt, demokrati och lika rätt till ”allt” i vardagen är en ledstjärna. Nu har vi fått Girjasdomen. Var finns demokratin och de sunda förnuftet i den, frågar sig debattören Sivert Öderyd.
ANNONS ▼

Annonser