Jaktnyheter

Flera rättsliga tvister om vargarna i Värmland

Hur mycket vargtrycket ska kunna minskas i Värmland är just nu föremål för rättsprocesser både i Sverige och Norge. Foto: Gettyimages, montage

Flera rättsprocesser blir avgörande för hur mycket vargstammen kan minskas i reviren som berör Värmland. Det väntas avgöranden både i svensk och norsk domstol.

"}}

Länsstyrelsens personal väntar på ett besked från kammarrätten. Det handlar om länsstyrelsen kan fatta beslut om att 18 vargar kan skjutas i tre revir – eller om avskjutningen måste vara fastställd i varje enskilt revir.

– Länsstyrelsens ursprungliga beslut var att totalt 18 vargar skulle få fällas i de länsegna reviren Forshaga, Skacksjö och Flatmossen. Förvaltningsrätten ändrade beslutet, så att det ska vara sex vargar per revir. Vi har överklagat och väntar på kammarrättens dom, berättar Andreas Vernby, handläggare på länsstyrelsen i Värmland.

I Flatmossen har två vargar fällts. Länsstyrelsen har avblåst jakten eftersom man tror att det inte finns några revirvargar kvar. Spårningar pågår. I Forshaga har fyra vargar fällts.

– Vår bedömning är att det är fjolårsvalpar och årsvalpar. Föräldradjuren har hittills befunnit sig utanför jaktområdet, berättar Gunnar Glöersen, en av jaktledarna i Forshaga.

Kan reviret tömmas?

Två vargar finns alltså kvar på tilldelningen i Forshaga. Jägarnas bedömning är dock att det finns fler än två vargar kvar i reviret. Kanske ingick det åtta till tio vargar i familjegruppen innan jakten drog igång.

– Om länsstyrelsen vinner i kammarrätten kan vargar omfördelas från de revir där jakten nu är avblåst. Då har vi möjlighet att tömma reviret, säger Gunnar Glöersen.

I gränsreviren som delas med Norge blev det rättsligt klartecken till jakt i Sverige. I gränsreviret Kockohonka är sex vargar fällda och tilldelningen slut.

I gränsreviren Ulvåa och Juvberget är sex vargar fällda och sex återstår.

Jobbar under tidspress

I Norge fortsätter rättsprocessen, som började med att Oslo tingsrätt stoppade jakten. Men domaren som ledde målet avgick sedan hans objektivitet ifrågasatts. Han har förflutet som miljöpartistisk lokalpolitiker.

Nu rapporterar norska sajten Rovdyr.org att det hållits muntliga förhandlingar i Oslo tingsrätt – med nye domaren Helge Johannessen.

Han uppges vara medveten om att han arbetar under tidspress. Johannessen kan dock inte säga hur länge det dröjer innan besked om den norska jakten i gränsreviren kommer.