Jaktnyheter

Flera protester mot höjd fällavgift på älg

Fällavgiften för vuxen älg höjs i Jämtland. Foto: Gettyimages

”Jakt är inte bara en hobby utan en samhällsinsats. Jägarnas pengar ska inte finansiera myndigheters arbete mot älgjakt.” Många i viltförvaltningsdelegationen i Jämtland var emot en höjd fällavgift på älg. Trots det har länsstyrelsen nu beslutat om en höjning.

"}}

Länsstyrelsen i Jämtland har beslutat att fällavgiften för vuxen älg, ska höjas med 50 kronor under jaktåret 2021/2022, från 250 till 300 kronor. Fällavgiften för kalv är 50 kronor och ligger kvar oförändrat.

I sitt beslut anger länsstyrelsen att älgvårdsfonden som pengarna går till, kommer att urholkas med tiden, sett till älgförvaltningen i länet om man inte höjer fällavgiften. Det beror också på ”den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället, dels den omfattande digitaliseringsprocess som pågår och initialt är kostnadsdrivande.”

Länsstyrelsen skriver att fällavgiften på älg inte höjts de senaste 20 åren och inte heller uppräknats mot konsumentprisindex.

Många protester

I samrådet med viltförvaltningsdelegationen var det många som var emot en höjning. Bland annat intresset för trafiksäkerhet och illegal jakt, jakt och viltvårdsintresset, rennäringen Sametinget och Centerpartiets lokala företrädare i regionen. De påpekar bland annat att länsstyrelsen inte måste ta ut pengar från Älgvårdsfonden utan får gör det.

Röster mot:

”Fler och unga jägare ska ha råd att jaga.”

”Jakten behöver främjas vilket den inte gör med höjning av fällavgifterna.”

”Jakt är inte bara en hobby utan även en samhällsinsats, jägarna ska inte finansiera myndigheternas arbete med älgjakt i sin helhet.”

”Många renskötare jagar älg och älgjakt är en binäring inom rennäringen. Intäkterna för rennäringen har stagnerat och därför ska det inte genomföras en höjning av fällavgifterna.”

Representerar för ägare och brukare av jordbruksmark menar att tidpunkten för en höjning är fel:

”Vi ser just nu en hög andel älgskador vilket gör att det kan vara symboliskt fel att höja fällavgiften. Om man nu behöver stöda i ekonomin bör Länsstyrelsen se över kostnader för löner och administration.”

För förslaget

Skogsnäringsintresset och lokalt näringsliv och turism, var för en höjning om 50 kronor för vuxen älg.

De menar att jakten är omgärdad av kostnader som inte gynnar nya, framförallt unga jägare, men att man kan acceptera en maxhöjning om 50 kronor.

Skogsnäringen motiverar med att det kan behövas för att främja bidragsutbetalning ur älgvårdsfonden, men att allt som gör det dyrare att fälla älgar inte är optimalt.

För en höjning på 100 kronor

Representanter för naturvårdsintresset, socialdemokraternas politiska företrädare från regionen och friluftsintresset:

”Det är positivt och skäligt med en höjning av fällavgifterna om det innebär att bidrag ur älgvårdsfonden till skjutbanor även fortsättningsvis kan utbetalas för att säkerställa att skjutbanor finns tillgängliga för att främja goda skyttar.”

Den politiska företrädaren menar vidare i sitt förslag att fällavgiften är en liten andel i de kostnader som ett jaktintresse innefattar.

Beslutet blev därmed en höjning om 50 kronor: ”Länsstyrelsens målsättning är att agera långsiktigt och att säkerställa att länet har en stabil älgvårdsfond över tid.”

En sammanställning som Jakt & Jägare har gjort, visar dock att Jämtland hade landets lägsta fällavgift på älg:

Norrbotten: 400 kr, 100 kr

Västerbotten: 400 kr, 100kr

Jämtland: 300 kr, 50 kr

Västernorrland: 300 kr, 100 kr

Gävleborg: 450 kr, 150 kr

Dalarna: 450 kr, 100 kr

Västmanland: 900 kr, 150 kr

Uppsala: 700 kr, 100 kr

Stockholm: 1 000 kr, 250 kr

Södermanland: 1 200 kr, 400 kr

Örebro: 850 kr, 200 kr

Värmland: 750 kr, 150 kr

Västra Götaland: 1 000 kr, 200 kr

Östergötland: 850 kr, 100 kr

Jönköping: 750 kr, 100 kr

Kalmar: 1 000 kr, 100 kr

Halland: 1 000 kr, 100 kr

Kronoberg: 900 kr, 100 kr

Blekinge: 1 000 kr, 100 kr

Skåne: 1 000 kr, 100 kr