Jaktnyheter

Flera hundar obducerade – orsaken till dödligheten fortfarande en gåta

Ursprunget till mystiska och dödliga sjukdomen som drabbar hundar i Norge är fortfarande inte fastställd. Arkivbild: Per Jonson
Än så länge vet inte vare sig myndigheter eller veterinärer i Norge vad som orsakat dödsfall för ett antal hundar som insjuknat i blodiga diarréer. Obduktion visar dock att flera av hundarna haft samma typ av bakterier i tarmarna.
De obehagliga dödsfallen som drabbat hundar runt omkring i Norge den senaste tiden förbryllar fortfarande veterinärer och myndigheter. Enligt den statliga myndigheten Mattillsynet som rapporterar om utveckligen i ärendet dagligen har veterinärer återfunnit två bakterier i fem fall hittills. Det rör sig om bakterierna Providencia alcalifaciens och Clostridium perfringens.  En blodig tarminflammation har påvisats i en handfull fall, men om denna är orsaken vill Veterinärinstitutet inte slå fast.

Omfattande arbete

Mattilsynet skriver att det är ett omfattande arbete att systematisera datan från de sjuka hundarna för kunna hitta kopplingar mellan fallen. Tillförlitlig data är en förutsättning och därför vill nu Mattilsynet och norska Veterinärinstitutet skicka ut en enkätundersökning till veterinärkliniker för att få in mer detaljerade upplysningar. I arbetet med att kartlägga smittan vill nu också Mattilsynet att ägare till insjuknade eller avlidna hundar ska ta prover på den mat hunden ätit de senaste två veckorna. Risken att källan till smittan återfinns i livsmedel är något som måste kontrolleras.

Tillbakavisar hundfoderrykten

Att någon specifik fodertillverkare ligger bakom smittan tillbakavisar Mattilsynet och skriver: Vi ser att det sprids rykten på Facebook om att någon fått information från källor inom Mattilsynet och vid Veterinärhögskolan om att sjukdomen härstammar från ett specifikt foder. […] Många ringer till oss för att de är arga och bekymrade eftersom de tror vi håller inne med inforamtion. Vi vill understryka att det inte finns någon sanning i dessa påståenden.  Hundar har insjuknat och dött över hela landet. Från Osloområdet till Nordland i norr. 14 fylken har drabbats.