Jaktnyheter

Fler björnar fällda under skyddsjakt i år

Den sena våren avslöjar hur mycket björn som finns. I Jämtlands läns har hittills 14 björnar fällts under skyddsjakt. Foto: GettyImages

Björnarna i Jämtlands län har vaknat. Hittills i år har 14 björnar fällts efter skyddsjaktbeslut och det handlar uteslutande om björnar som stör rennäringen.

"}}

I fjol var tilldelningen i den jämtländska licensjakten på björn 200 björnar. Men när 147 stycken var fällda, var vägen över i många områden. Kvar var tilldelningen i väglöst land i väst och nordväst.

Men när länsstyrelsen i Jämtland ville omfördela de kvarvarande björnarna till övriga delar i länet tog det stopp efter att rovdjursvärnare överklagat det ursprungliga beslutet.

Jämtland beräknas ha 1 000 börjar och förvaltningsmålet är 650 stycken, men licensjaktens kvot kunde alltså inte fyllas eftersom man inte kom runt de juridiska problemet.

Fler i år

Nu har björnarna vaknat och rör sig i kalvningsområdena. Hittills i år har 14 björnar fällts efter skyddsjaktsbeslut i Jämtland, det är fler än vid samma tidpunkt i fjol.

– Det beror delvis på vädret. Om det nu blir kallt och snön ligger kvar kommer skyddsjaktsäsongen också att sträcka sig längre. När våren kommer med barmark blir björnarna mycket svårare att upptäcka, säger Nicklas Rumm, vilthandläggare.

Han menar att det är svårt att dra några slutsatser från ett år till ett annat, men att det är för mycket björn i kalvningsområderna i väster och att det är där man vill minska stammen.

– Men man ska komma ihåg att den sena våren avslöjar hur mycket björn vi har. När det är lite snö kanske björnen också väljer andra byten framför ren. Det är ett helsike även för björnen att ta sig fram i skogslandskapet när det är mycket snö, säger Nicklas Rumm.

Svårjagat i fjällen

Alla björnar utom en har fällts i fjällkedjan i väster. En är fälld i länets östra del, i skogslandskap där den kommet in i ett rengärde.  

Fjällkedjan är lång i länet och de flesta skyddsjaktsärende ligger i de nordvästligaste delarna. Det var också i det nordligaste delområdet som det sköts minst antal björnar under licensjakten.  Men det är också svårare att jaga i den fjällnära terrängen.

– Tittar man på Jiingevaerie sameby i Hotagen och väster om Strömsund, har de än så länge inte ansökt om någon skyddsjakt på björn och det var också i det området som det under licensjakten sköts flest björnar (i förhållande till tilldelningen i sitt område), så man kan anta att det har effekt, säger Nicklas Rumm.

I fjol sköts 28 antal björnar under skyddsjakt i Jämtland och 2020 var siffran 39. Beroende på vårens utveckling tror länsstyrelsen att siffran kommer likna fjolårets, men det kan bli fler eller färre.

 Årets licensjakt

Jaktjournalen har tidigare rapporterat att länsstyrelsens personal föreslår en förändrad områdesindelning i höstens licensjakt. Förslaget är att åtta olika jaktområden ska bli fyra. Förslaget är skickat på remiss till samebyarna.