Jaktnyheter

Femte försöket att få bort närgången varg i Färila

Fyra gånger tidigare har den närgångna vargtiken i Färila i Hälsingland klarat sig vid skyddsjakterna. Nu inleds ett femte försök. Foto: Gettyimages

För femte gången utfärdar nu länsstyrelsen i Gävleborgs län skyddsjakt på en närgången vargtik i Färila i Ljusdals kommun.
- Nu tror jag att skyddsjägarna har bättre förutsättningar än tidigare, säger Simon Viklund, handläggare på länsstyrelsen.

"}}

Det började med att länsstyrelsen utfärdade skyddsjakt på tiken och den hane hon rörde sig med i början av 2022. Hanen sköts.

Tiken fortsatte sitt närgångna beteende och i maj fälldes ytterligare en varg i området. Det visade sig vara fel varg – en hane.

Fram till oktober hade det utfärdats fyra skyddsjaktsbeslut på vargtiken, men hon klarade sig undan varje gång.

Jagar bland husen

Problemet med henne är att hon satt i system att jaga bland hus och gårdar kring Färila. När det handlar om ett så stort och potent rovdjur kan det naturligtvis uppstå farliga situationer.

– Efter nyår har problemen eskalerat. Hon rör sig bland huset och människor helt nonchalant och jagar rådjur. Den 24 januari var det en person som skulle gå ut med sina hundar vid åttatiden på morgonen. Då stod vargtiken på gårdsplanen, berättar Simon Viklund på länsstyrelsen.

Nu har vargtiken slagit sig ihop med en ny hane. Skyddsjaktbeslutet är dock riktat mot henne.

– Det är bara tiken som får skjutas, eftersom det är hon som uppvisat ett dåligt beteende en längre tid. Det är lätt att skriva i ett beslut – och svårare att skilja på två vuxna vargar i verkligheten. Men vi hoppas att det blir hon som skjuts, säger Simon Viklund.

Snö

Nu får skyddsjägarna göra ytterligare ett försök att få bort den oönskade vargen. Hon får jagas fram till den 16 februari och jägarna får bland annat använda tre löshundar för att få tag i henne.

– Förutom den första skyddsjakten, har alla jakter bedrivits på barmark. Det är ett snävt jaktområde men Jag tror att jägarna har bättre förutsättningar nu när det är snö, säger Simon Viklund.