Jaktnyheter

Fem hägrar får skjutas för att skydda öringar

Gråhägern tar öringsmolt som sätts ut i älven. Nu blir det skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Länsstyrelsen i Uppsala tillåter för första gången skyddsjakt på häger – för att skydda havsöring i Dalälvens mynning.
Upsala Nya Tidning, UNT, skriver i sin pappersupplaga att hägern är ett hot mot smolten som sätts ut för att den ska vandra ut i Östersjön. Länsstyrelsen baserar sitt beslut på att hägern kan skada öringbeståndet och i förlängningen fisketurismen i Älvkarleby. Fem hägrar får skjutas. Dessutom har skyddsjakt beviljats på 300 skarvar. I beslutet poängteras att skyddsjakt inte är någon långsiktig lösning på problemen med häger. – Skrämselsåtgärder och nya typer av utrustning för fiske är viktiga åtgärder, men här krävs också forskning för att hitta de mest effektiva åtgärderna, säger vilthandläggare Sebastian Olofsson till UNT.