Fem hägrar får skjutas för att skydda öringar

Länsstyrelsen i Uppsala tillåter för första gången skyddsjakt på häger – för att skydda havsöring i Dalälvens mynning.

Gråhägern tar öringsmolt som sätts ut i älven. Nu blir det skyddsjakt. Foto: Gettyimages

Upsala Nya Tidning, UNT, skriver i sin pappersupplaga att hägern är ett hot mot smolten som sätts ut för att den ska vandra ut i Östersjön.

Länsstyrelsen baserar sitt beslut på att hägern kan skada öringbeståndet och i förlängningen fisketurismen i Älvkarleby.

Fem hägrar får skjutas. Dessutom har skyddsjakt beviljats på 300 skarvar.

I beslutet poängteras att skyddsjakt inte är någon långsiktig lösning på problemen med häger.

– Skrämselsåtgärder och nya typer av utrustning för fiske är viktiga åtgärder, men här krävs också forskning för att hitta de mest effektiva åtgärderna, säger vilthandläggare Sebastian Olofsson till UNT.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Rätt älgdragare gör jakten både säkrare och trevligare

En stor del av den produktutveckling som gjorts av älgdragare och tillbehör har diskuterats fram av jägare. Tillverkare har tagit åt sig av önskemålen och förbättrat dessa maskiner som är oumbärliga när tunga älgar ska transporteras över stock och sten. Här presenterar vi två rena älgdragare och en ATV som blivit mycket populär bland jägarna.
ANNONS ▼

Annonser