Jaktnyheter

Färre vargar ger fler älgar att skjuta

Färre vargar ger ökad tilldelning i älgjakten i Örebro län. Foto: Gettyimages
Örebro (JJ) Färre vargar gör att det blir fler älgar att skjuta i älgjakten i Örebro län.
Länsstyrelsen meddelar att älgskötselplanen är fastställd och att 2 217 älgar är tilldelningen när jakten startar. I fjol var tilldelningen 2 065 varav 1 828 fälldes. – Anledningen till att antalet älgar som planeras att fällas är något fler än året innan, är främst att det i ett par av länets sju älgförvaltningsområden bedöms finnas färre vargrevir. När antalet vargar minskar inom ett älgförvaltningsområde behöver avskjutningen av älg öka lokalt för att hålla älgstammen på en rimlig nivå, säger Johanna Månsson Wikland, vilthandläggare på Länsstyrelsen på myndighetens webbsida.