Jaktnyheter

Färre älgar får fällas

Älgstammen minskar och länsstyrelsen hoppas uppnå målet för en älgstam i balans med omgivningen. Foto: Gettyimages

11 704. Så många älgar ska fällas i Västerbotten 2022. Allt enligt länsstyrelsens planer för länets fem älgförvaltningsområden.

"}}

Västerbottens älgstam har minskat stadigt sedan 2017. Från de dryga 40 000 älgar som fanns i länet under större delen av 2010-talet har stammen nu krympt till 29 700 individer.

Medveten avskjutning

Minskningen, som man menar åstadkommits genom medveten avskjutning, får till följd att årets tilldelning på älg minskar med 1 900 individer jämfört med fjolårets.

Från och med den första september i år till 31 januari 2023 – med uppehåll mellan 25 september och tionde oktober – får totalt 11 704 västerbottniska älgar fällas.

Viktigt mål i sikte.

Under fem dagar, 1–5 september, får även kalvar skjutas i länets samtliga kalvjaktsområden.

Lyckas de västerbottniska älgjägarna fylla hela sin tilldelningskvot räknar länsstyrelsen med att nå det mål man satt upp för älgstammens storlek vintertid.

Eftersträvar jämvikt

Därefter ska stammen enbart balanseras, så att den jämvikt mellan älgstammens storlek och betestillgången under vinterhalvåret man eftersträvat med de senaste årens avskjutning kan bibehållas.

På så sätt hoppas länsstyrelsen kunna minska betesskadorna i skogen, och minska antalet älgolyckor. Myndigheten vill även säkra älgstammens kvalitet, genom ett medvetet urval.