Jaktnyheter

Får tillstånd för nattlig jakt på fältharar

Tio fältharar får skjutas i nattlig skyddsjakt i Göteborg. Arkivbild: MIkael Moilanen

Ett företag i Göteborg har beviljats tillstånd för nattlig skyddsjakt på tio fältharar.

Det är Skogssällskapet Förvaltning AB som har problem med harar som orsakar skador på träd, buskar och blommor hos en trädgårdsförening i Göteborg.

Nu meddelar länsstyrelsen att tio fältharar får skjutas i skyddsjakt som får pågå till den 31 augusti.

Trädgården är inhägnad, men grindarna kan inte hållas stängda dygnet runt, eftersom anläggningen är ett populärt besöksmål i Göteborg.

För att jakten ska kunna genomföras säkert måste den genomföras nattetid och med mörkersikten rörlig och belysning.

Naturvårdsverket och polisen

”Länsstyrelsen bedömer att förutsättningarna för skyddsjakt är uppfyllda varför skyddsjakt medges för att förhindra allvarlig skada på plantor, buskar och träd. Skyddsjakten får utföras dygnet runt och med rörlig belysning”, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Länsstyrelsen poängterar att användning av mörkersikte kräver tillstånd från Naturvårdsverket. Dessutom krävs tillstånd från polisen om skott ska avlossas inom detaljplanerat område.