Jaktnyheter

Får märka och skrämma älg med paintball – värnare protesterar

Älgar ska skrämmas och märkas med paintball i Nordnorge. Foto: Gettyimages, montage

Norska jägare har fått tillstånd att skjuta med paintball-gevär på närgångna älgar. Det handlar dels om att skrämma älgarna - dels om att märka dem med färg och avliva dem om de återvänder till bebyggelse.

"}}

Jegeravisen rapporterar att statliga Mattilsynet ger tillstånd för paintball-jakt på älgar i Karasjok i Nordnorge.

Människor i området har problem med närgångna älgar som söker sig till bebyggelsen.

”Relativt stora resurser har använts för att skrämma ut djur ur bebyggelsen. Karasjoks kommun och viltnämnden, vill nu försöka märka djur med paintball, för att klargöra om det är samma djur som står för de största utmaningarna till vardags, skriver Kurt Are Boine Nikkinen i ansökan till Mattilsynet.

Tanken är att paintball-jakten ska kunna skrämma älgarna så att de inte återvänder till bebyggda områden. Färgampuller som träffar älgar kommer också att berätta vilka älgar som återvänder i alla fall – och därmed kan avlivas.

värnare protesterar

Mattilsynets tjänstemän ger tillstånd.

– Mattilsynet har inte fått feedback om att användandet av paintball på älg har orsakat djuren märkbara påkänningar och belastningar förutom att de blivit jagade. Mattilsynet anser att det är sundt att använda paintball om det är försvarligt djurskyddsmässigt och att det inte medför risk för onödig stress och påfrestningar, säger avdelningschefen för Mattilsynet i Finnmark, Siv June Hansen, till Jegeravisen.

Men djurrättsorganisationen ”NOAH – för djurs rättigheter” kräver att tillståndet för paintball-jakten på älg dras tillbaka. Organisationen protesterar och skriver att paintball-kulorna kommer att orsaka smärta och fruktan hos älgarna.

NOAH efterlyser bättre dokumentation på att älgar verkligen varit närgångna. Föreningen vill också att det görs ansträngningar för att leda älgarna utanför bebyggelsen. Dessutom ska befolkningen i Karasjok undervisas i hur den kan uppträda tryggt nära älg, skriver NOAh på sin facebooksida.