Jaktnyheter

Får licenserna indragna efter brister i vapenförvaring

Förvaltningsrätten går på polisens linje och finner att mannen är olämplig att inneha vapen. Foto: Gettyimages
En västerbottnisk jägare har fått sina vapenlicenser indragna sedan polisen upptäckt att han förvarat pipor, ljuddämpare och ammunition på felaktigt sätt.
Västerbottens Folkblad skriver i sin pappersupplaga att en myndighetsperson upptäckte att vapenpipor låg i kartonger ovanpå vapenskåpet. Kartongerna ska ha varit täckta med damm och anses ha stått på platsen under lång tid. Polisen skickades ut för att omhänderta mannens vapen och hittade då två kartonger på en bokhylla. De innehöll vapenpipor, ljuddämpare och ett sikte och var täckta av damm. Polisen fann också ammunition på fyra platser i bilen som stod olåst och med nycklarna i tändningslåset utanför huset. Man påträffade även ammunition på bland annat på golvet i garaget och polisen återkallade mannens vapenlicenser.

Förvaltningsrättens dom

Vapenägaren har överklagat polisens beslut och hänvisat till att vapenpiporna låg utanför vapenskåpet eftersom de skulle rengöras. En kamrat till mannen har också vittnat om att man varit ute och skjutit de dagar när myndigheterna varit på besök. Det var därför det fanns ammunition i bilen. Mannen har påpekat att garaget var låst, vilket han trodde uppfyllde kraven. Förvaltningsrätten går på polisens linje och pekar på att mannen 2016 fick en erinran efter att skjutvapen och ammunition påträffats i hans bil. Rätten finner att mannen inte är lämplig att inneha vapen.