Jaktnyheter

Fällavgiften fastställd

Västmanland (JJ) Länsstyrelsen i Västmanland har tagit beslut inför höstens älgjakt.
Fällavgifterna för kommande jaktår är 800 kronor för vuxna älgar och 50 kronor för kalvar. Jakttiderna i länets älgskötselområden och licensområden är från och med 12 oktober till och med 31 januari. För oregistrerade marker är jakt tillåten 12-14 oktober. Beslut gäller i de fem älgförvaltningsområden som administreras av Länsstyrelsen i Västmanlands län.