Jaktnyheter

Fajten om jägarnas pengar inte över ännu

Nya ersättningsnivåer för jägare börjar gälla från och med 1 oktober. Foto: Gettyimages, montage

Först i höst kommer svar på om någon annan organisation eller annat företag kommer att få ansvar för de uppgifter som hittills skötts av Svenska Jägareförbundet i det allmänna uppdraget.

"}}

Det handlar om områdena ”adaptiv klövviltsförvaltning”, ”viltövervakning” och ”trafikeftersök”. Totalt står 17 miljoner kronor på spel. Det är pengar som samhället samlar i Viltvårdsfonden när jägare betalar in för det statliga jaktkortet.

Idag meddelade Naturvårdsverket att Jägarnas Riksförbund får 8,4 miljoner kronor i organisationsbidrag. Dessutom får Specialklubben för kontinentala fågelhundar 300.000 kronor.

Svenska Jägareförbundet får cirka 44 miljoner kronor i organisationsbidrag direkt av Regeringen.

Naturvårdsverket är i färd med ett nytt upphandlingssystem. Organisationer och föreningar som önskar utföra tjänster åt Naturvårdsverket har ansökt om att registreras som möjliga utförare av olika tjänster.

Jägareförbundet är en av organisationerna som nu tvingas lämna anbud på hur mycket ersättning de vill ha för att få utföra de samhällsuppgifter man hittills tilldelats automatiskt.

”Mest prisvärda”

– Vilka organisationer och företag som är intresserade av olika uppdrag är inte klart ännu. Sedan följer en upphandling och utvärdering där vi tittar på vilka aktörer som har kapacitet att ta olika uppdrag. Vi skriver tydliga kriterier att kommer att anta de bud som är mest prisvärda. Det kommer att bli klart under hösten, säger Jens Andersson, handläggare på Naturvårdsverket.

Hittills har tolv företag eller organisationer anmält att de vill göra jobb åt Naturvårdsverket. Sex har gallrats bort. Det framgår inte vad de olika företagen är intresserade av för uppgifter – om det ens handlar om de uppdrag som Jägareförbundet haft. Det kan vara aktörer som är intresserade av konsultuppdrag inom andra områden.

De som kvalificerat sig vidare just nu är följande:
BioPrio AB
EnviroPlanning AB
Forsberg natur & kommunikation AB
MyraNatur AB
Rolf Brittas AB
Svenska Jägareförbundet