Jaktnyheter

Fågelskådare överklagar skyddsjakt på varg

Örnar gynnas av de kadaver vargar lämnar. Därför bör vargarna runt Nordmaling få leva vidare, anser ornitologer i området. Foto: Istock
Nordmaling (JJ) Västerbottens och Ångermanlands ornitologiska föreningar överklagar skyddsjakten på vargarna i Nordmalingsområdet.
De två föreningarna menar att vargens närvaro har betydelse för fågellivet eftersom vargarna efterlämnar sig kadaver som gynnar bland annat örnar. Föreningarna har begärt inihibition av beslutet. ”Året då vi hade ett vargpar i Junsele var ett uselt häckningsår för kungsörn i vårt län, men av de fyra örnpar som lyckades få fram ungar det året, hade tre sina revir inom vargparets revir. Naturbevakarna, som följde vargparet, såg ofta örnar lyfta från kadaver”, skriver Thomas Birkö, vice ordförande i Ångermanlands Ornitologiska Förening, på birdlife.se