Jaktnyheter

Fågelinfluensa hittad hos pilgrimsfalk

Uppsala (JJ) Analys av en upphittad död pilgrimsfalk i centrala Uppsala, visar att fågeln var smittad av sjukdomsframkallande typen av fågelinfluensan (H5N8).
Pilgrimsfalken hittades död vid domkyrkan i centrala Uppsala i slutet av mars och skickades till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för analys. Där konstaterades att fågeln bar på den sjukdomsframkallande typen av fågelinfluensan (H5N8 Just nu har ett flertal vilda rovfåglar från olika delar av Sverige analyserats och varit positiva för denna typ av fågelinfluensa. Det är bland annat ormvråkar och havsörnar, utöver pilgrimsfalken i Uppsala, skriver SVA i ett pressmeddelande. – De nya fallen bekräftar att H5N8 fortfarande cirkulerar hos vilda fåglar i Sverige och risken för svenska fjäderfä bedöms därför som fortsatt förhöjd, om än på en lägre nivå än tidigare. Det är således även fortsättningsvis viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskyddsrutiner och i möjligaste mån förhindrar kontakter mellan tam- och vildfågel, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.   Att det är just rovfåglar som drabbats och inte sjöfågel, som oftast nämns i samband med fågelinfluensa, beror på att rovfåglarna är högst upp i näringspyramiden och därför riskerar att smittas genom att få i sig smittade döda eller sjuka, och därmed lättfångade, bytesfåglar.