Jaktnyheter

Facebookgrupp stoppar skyddsjakt på lo

Jämtland (JJ) Nätverket, facebookgruppen Lo & Varg lyckas stoppa avlivningen av åtta lodjur i renskötselområdet.
Länsstyrelsens beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Luleå, som inhiberar, alltså stoppar beslutet i avvaktan på vidare utredning. Att beslutet inhiberas är en signal om att rätten kan komma att underkänna skyddsjakten. Länsstyrelsen tog beslut på eget initiativ för att hindra allvarlig skada på rennäringen. Förvaltningsrätten i Luleå skriver: ”Förvaltningsrätten noterar att länsstyrelsen synes basera uttaget om åtta lodjur procentuellt utifrån årlig tillväxt i förhållande till antalet fällda lodjur under skyddsjakt i aktuella områden under viss tid. Länsstyrelsen har inte heller närmare redogjort för förekomsten av ren i de aktuella områdena som bedömts som mest utsatta. Det kan därför ifrågasättas om beslutet uppfyller samtliga krav som ställs för skyddsjakt. Detta särskilt mot bakgrund av hur beslutet motiveras med avseende på risk för allvarlig skada och då beslutet omfattar ett förhållandevis stort antal lodjur.”