Jaktnyheter

FACE fick rätt angående byråkratisk malpåse

FACE får backning av Europeiska ombudsmannen i sin kritik av lång svarstid. Foto: Gettyimages/Per Jonson

Europeiska jaktorganisationen FACE har fått EU parlamentets egen justitieombudsman (the European Ombudsman) att rikta stark kritik mot EFSA (The European Food Safety Authority) sedan de dröjt åtta månader med att förse FACE med dokumentation under en pågående remissrunda.

"}}

Torbjörn Larsson, ordförande för FACE beskriver hur EU-kommissionen arbetar för ett totalt blyförbud inom EU och att det inom administrationen finns flera separata myndigheter som har synpunkter och kommer med inlagor i förarbetet.

Bland annat har kemikalieinspektionen (ECHA) lagt fram en rapport om blyfrågan till kommissionen. I anslutning till detta har rapporten varit ute på remissrunda (offentligt samråd).

– Den europeiska motsvarigheten till svenska livsmedelsverket, lämnade i sitt svar flera uppgifter kring bly i livsmedel. Dessa uppgifter ville vi i FACE ha faktaunderlaget på så vi kunde ta hänsyn till dessa i vårt remissvar.

Enligt Torbjörn Larsson ska myndigheter lämna ut offentliga handlingar skyndsamt men i detta fallet tog det åtta månader för FACE att få ta del av faktaunderlaget. Det offentliga samrådet pågick två veckor.

– Det är under all kritik. Dessutom var ju remissrundan över sedan länge och vi kunde i vårt yttrande inte ta del av dessa uppgifter. Vi anmälde därför agerande till europeiska ombudsmannen. Det är Eus motsvarighet till vår svenska Justitieombudsman.

Nu meddelar FACE att ombudsmannen går på FACE linje och öppet kritiserar EFSA för sitt agerande.

– Det känns bra att de har fått en knäpp på näsan, säger Torbjörn Larsson och fortsätter.

– Detta är faktiskt andra gången vi får rätt av ombudsmannen. Förra gången riktades kritik mot EU-kommission, och även den gången berörde kritiken blyfrågan.

Vad händer nu?

– Vi har skickat in en ansökan med begäran att göra ett nytt samråd.

Hur ser framtiden ut för bly i ammunition i Sverige och övriga Europa?

– EU kommer jobba för ett totalförbud, säger Torbjörn Larsson.