Jaktnyheter

Få älgar skjutna i norra Värmland

Torsby (JJ) 7 vuxna älgar och 18 kalvar har rapporterats skjutna i norra Värmland under september. – Det verkar inte ha bedrivits någon omfattande jakt, de flesta sparar den till oktober, säger Jessica Larsson, jaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet Värmland.
– Bristen på älg innebär en stor ekonomisk förlust för hela Torsby kommun, säger Eva Forsgren, Torsby jaktvårdskrets. Tilldelningen är inte heller så stor. Där jag varit med har vi fått en liten och en stor, på 1 000 hektar. Vi kan egentligen inte ta ut mer, så dåligt är det. Det här är en stor tragedi. Det har varit en konstant nedgång, det stupar brant nedåt men sedan 2010 har det varit en rutschkana. Jägarna härifrån kör till Norrland för att jaga. Många jägare säger att de inte vågar släppa sina hundar. Jag har jagat i tre veckor men det är inte många här som har jagat. Många säger att de inte kan jaga eftersom tilldelningen är så dålig. Eva Forsgren anger vargen som skäl till bristen på älg. – De säger att vargen äter omkring 120-150 älgar men enligt dem som spårar handlar det om 150-200 älgar. Bristen på älg påverkar hela den kommunala ekonomin, inte minst för handlarna, säger hon till Värmlands Folkblad.