Jaktnyheter

Europeiskt blyförbud – tillfälligt framflyttat

Ett utvidgat förbud mot användning av blyammunition i våtmarker har skjutits fram. Foto: Per Jonson
Tjeckien satte sig på tvären och någon online-omröstning kring ett förslag om blyförbud inom stora delar EU kunde därmed inte genomföras. Nu skjuts processen fram, dock osäkert hur länge.
Det är brittiska tidningen Rifle Shooter som skriver om uppskovet. Den webbaserad omröstning som kunde medfört att stora delar av EU fått ett förbud mot användning av blyammunition vid hagelskytte ägde aldrig rum. Tjeckien grep in i sista sekund och omröstning kunde därmed inte genomföras. Tjeckien krävde ett verkligt möte i stället med kommittén REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Det är REACH som arbetat med blyförbudförslaget.

Inte samma definition av våtmark

Det var för fem år sedan som EU kommissionen gav i uppdrag till Europeiska kemikaliemyndigheten att ta fram ett förslag för att förhindra spridningen av bly i våtmarker. Definitionen av våtmarker i förslaget kom att bli betydligt mer omfattande än den vi i Sverige. Stora delar av landets yta skulle räknas som våtmark. När nu omröstningen skjuts upp och ett formellt möte krävs med REACH kan ett beslut om blyförbud komma att dröja fram till 2021, meddelar Rifle Shooter.