Jaktnyheter

Ett första okej till finsk och svensk vargjakt

EU:s generalagent anser att den finska och svenska vargjakten är okej. Foto: Gettyimages
EU:s generaladvokat ger klartecken till den typ av vargjakt som bedrivs i Finland – och Sverige. – Generaladvokaten kommer till samma slutsats som Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige, konstaterar Jägareförbundets Gunnar Glöersen.
Högsta förvaltningsdomstolen i Finland vände sig till EU-domstolen för att få svar på vilka regler som gäller för vargjakt. De finska frågorna var bland annat: Kan man jaga varg för att skydda hundar och för att vargarna påverkar älgstammen och jakten? Kan man jaga varg för att förhindra illegal vargjakt? I det förberedande arbetet inför EU-domstolens beslut har EU:s generalagent utrett frågan. – Generalagenten kommer fram till att det är möjligt att jaga varg och de andra stora rovdjuren med stöd av de undantagsbestämmelser som finns i art- och habitatdirektivet. Det är samma sak som Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige kom fram till sin dom 2016, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig tjänsteman på Svenska Jägareförbundet.

EU-domstolen avgör frågan

Det är dock EU-domstolen som slutligen avgör om EU:s art- och habitatdirektiv kan tolkas så som generaladvokaten gjort. Svenska Jägareförbundets ledning gör en mycket positiv tolkning av detta första okej till jakt på bland annat varg i Sverige och Finland. – Svenska Jägareförbundet välkomnar generaladvokatens klargörande att medlemsstaterna, däribland Sverige, kan ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov samt till regionala och lokala särdrag vid förvaltningen av de stora rovdjuren – precis som vi alltid hävdat, säger Bo Sköld, generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet, på förbundets webbsajt.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21