Ett första okej till finsk och svensk vargjakt

EU:s generaladvokat ger klartecken till den typ av vargjakt som bedrivs i Finland – och Sverige. – Generaladvokaten kommer till samma slutsats som Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige, konstaterar Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

EU:s generalagent anser att den finska och svenska vargjakten är okej. Foto: Gettyimages

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland vände sig till EU-domstolen för att få svar på vilka regler som gäller för vargjakt. De finska frågorna var bland annat: Kan man jaga varg för att skydda hundar och för att vargarna påverkar älgstammen och jakten?

Kan man jaga varg för att förhindra illegal vargjakt?

I det förberedande arbetet inför EU-domstolens beslut har EU:s generalagent utrett frågan.

– Generalagenten kommer fram till att det är möjligt att jaga varg och de andra stora rovdjuren med stöd av de undantagsbestämmelser som finns i art- och habitatdirektivet. Det är samma sak som Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige kom fram till sin dom 2016, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig tjänsteman på Svenska Jägareförbundet.

EU-domstolen avgör frågan

Det är dock EU-domstolen som slutligen avgör om EU:s art- och habitatdirektiv kan tolkas så som generaladvokaten gjort.

Svenska Jägareförbundets ledning gör en mycket positiv tolkning av detta första okej till jakt på bland annat varg i Sverige och Finland.

– Svenska Jägareförbundet välkomnar generaladvokatens klargörande att medlemsstaterna, däribland Sverige, kan ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov samt till regionala och lokala särdrag vid förvaltningen av de stora rovdjuren – precis som vi alltid hävdat, säger Bo Sköld, generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet, på förbundets webbsajt.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Sköt ko och tog ut foster

Jägaren ska ha skjutit på två kor. Den ena dog och den sprättade han upp och tog ut ett foster ur. Den andra kon skadesköts och fick avlivas.

Bröd i björnmage faktor vid utredning om jaktbrott

Med 300 björnbesiktningar under sin tid som naturbevakare har Hans Olov Hansson sett hur maginnehållet på fällda björnar skiftat med åren. – Nu för tiden är mycket vanligt med processad mat i magen. Men enligt miljöåklagare Åse Schoultz är brödet i magen på björnen "en faktor" vid utredning om jaktbrott.
ANNONS ▼

Annonser