Jaktnyheter

”Ett direkt angrepp på våra raser”

Magnus Jensen är kritisk till skrivelsen om förkortad jakttid och hundträningstid, som skickades till Näringsdepartementet här om dagen. Foto: Per Jonson/montage
Kungsbacka (JJ) Magnus Jensen, ordförande för Svenska Älghundklubben tycker att utspelet om kortare jakt- och hundträningstid på älg är förhastat och menar att det finns andra orsaker till att det sydsvenska älgbeståndets hälsa dalar.
– För det första är skrivelsen ett direkt angrepp på våra raser och våra medlemmar, säger Magnus Jensen. Att förkorta jakthundsträningstiden samt jakttiden skulle vara en allvarlig inskränkning för älghundsägare och jägare, menar Magnus Jensen. Enligt honom är det inte bra när den frihet under ansvar som jägarkåren och jakthundsägare har, slopas till förmån för myndighetsregleringar. – Det här skulle i så fall vara andra gången det sker. Första gången var ju när det beslutades att max två jakthundar får jaga björn. Magnus Jensen menar att en lång jakttid är nödvändigt i många områden eftersom kalvtilldelningen är svår att fylla och tar tid. – Jag tror att de låga kalvvikterna är pudelns kärna i det här fallet. Men de beror inte på löshundsanvändningen. Det varma klimatet och skogsbrukets granmonokulturer är de stora problemen. Magnus Jensen menar också att den stora ökningen av registrerade löshundar inte nödvändigtvis har bidragit till mer störning i skogarna. – Det är klart att det finns mycket fler registrerade jakthundar i dag än för 20 år sedan. Frågan är bara om antalet hundtimmar i skogen ökat lika kraftigt. Jag tror inte det. I dag vill många ha en jakthund för de är rastlösa och inte vill sitta på pass, men många av dessa hundar är inte loss så mycket. Förr jagade nog varje enskild jakthund mycket mer än de gör i dag, säger han. Svenska Älghundsklubben ska nu diskutera innehållet i skrivelsen. – Det är viktigt att vi jägare har en enad front i dessa frågor. Det som tas ifrån oss får vi aldrig tillbaka.