Jaktnyheter

Envist arbete ger resultat

Fjällräven i Norge har haft ett bra år. Foto: Gettyimages

54 valpkullar har kvalitetssäkrats i år i Norge och beståndet av fjällrävar fortsätter att öka. Nivån är den näst högst uppmätta sen övervakningsprogrammet påbörjades för närmare 20 år sedan.

"}}

Ellen Hambro, är miljödirektör på norska Miljödirektoratet och hon är glad över artens populationsutveckling.

– Detta visar att det är möjligt att vända en negativ trend för en hotad art, säger hon i ett pressmeddelande från myndigheten.

Rödlistan justerar nu fjällräven från kritiskt hotad till starkt hotad, en förändring i rätt riktning enligt Ellen Hambro.

– Att fjällräven i sista uppdateringen av rödlistan flyttas ner till starkt hotad är en milstolpe i vårt bevaringsarbete av fjällräv här i Norge. Det visar att våra insatser fungerar. Det långsiktiga målet om en livskraftiga bestånd i Norge och i hela Skandinavien ligger emellertid en bra bit fram i tiden, säger hon.

54 valpkullar registrerades i år. Det är bara fyra färre än rekordåret 2018. Då kvalitetssäkrades 58 valpkullar i landet. En avgörande orsak till årets framgång i föryngringen är att det varit ett bra smågnagarår i de områden fjällräven är etablerad.

Uppskattningsvis finns det knappt 500 vuxna fjällrävar i Skandinavien idag.