Jaktnyheter

Endast ett fåtal rävtroféer bedöms årligen

Fram till och med 2016 bedömde Svenska Jägareförbundet mindre än en handfull rävar om året. Foto: Per Jonson
Det skjuts tusentals rävar varje år, men ytterst få bedöms. Hittills finns endast 87 rävtroféer redovisade i Svenska Jägareförbundets troféstatistik.
I går kunde ni läsa om Carl Kvaldén som fällt en räv som höll guldmedalj när den bedömdes. Det är måtten på skallen som avgör dess klassning. Det krävs att de sammanlagda måtten för skallens bredd och längd överstiger 25 centimeter för att trofén ska vara guld. För silver är gränsen 24.5 centimeter och för brons 24 centimeter. I Svenska Jägareförbundets databas finns 20 000 rådjurstroféer registrerade, lägg därtill 13 000 älgar och över 1 000 vildsvin. Intresset för få andra arter bedömda är däremot svalare. Sedan 2012 har endast 87 rävskallar bedömts och de allra flesta har bedömts de senaste tre åren. Fram till och med 2016 hade bara 17 rävar mätts in till medalj.

Intresset ökade

Enligt Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, ökade intresset i och med att kriterierna för bedömningen ändrades 2017 så den harmonierade bättre med CIC standarden. – Tidigare skilde sig kraven åt. Det krävdes en centimeter mer för att nå upp till medaljnivå här i Sverige, säger Björn och fortsätter. – I dag är intresset att bedöma troféer från rovdjur långsamt på uppåtgående. För alla rovdjur är det en enkel formel för mätning, nämligen bredd och längd på kraniet. Skillnaderna mellan medaljgränserna är små så kravet på exaktheten i mätning och mätverktyg är stor även om vad man mäter inte är så komplicerat.

Rovdjurstroféer mer populära

Karl-Johan Brindbergs, även han jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet och engagerad i trofébedömning håller med om att det är få rävar som bedöms i förhållande till antalet som skjuts. Någon information om rävarnas storlek finns sällan när skallen kommer in för bedömningen. – Det hade varit intressant med mer data. Jag tror inte kroppsvikt och skallstorlek nödvändigtvis följer varandra åt, säger han. Enligt Karl-Johan har rovdjurstroféer blivit mer populärt. Nu pågår arbetet med att få in mården i trofésystemet. – Förhoppningen är att det ska vara klart inom något år. Finland har ett bra grundmaterial som vi kan utgå i från, säger Karl-Johan.

De 10 största guldtroféerna inmätta av Svenska Jägareförbundet

(datum är tidpunkt för skott, inte bedömningsdatum)

1.     Varberg                  2014-01-28                         26,8 cm

2.     Helsingborg            2011-02-04                         26,6 cm

3.     Skövde                    2010-10-01                         26,4 cm

4.     Hörby                     2019-02-14                         26,3 cm

5.     Lidköping                2015-01-01                         26,1 cm

6.     Laholm                   2014-01-01                         26,1 cm

7.     Strängnäs               2010-01-12                         26,0 cm

8.     Laholm                   2011-12-22                         26,0 cm

9.     Askersund              2010-11-01                         25,9 cm

10.  Kristianstad            2016-08-17                         25,9 cm