Jaktnyheter

Ger rättshjälp till rävjägare som polisen filmade hemligt

Skogsbolaget Glommen skog hjälper den markägare och rävjägare att driva process för att få reda på varför en rävåtel blev övervakad med hemlig kamera. Foto: Gettyimages, montage
Skogsägarföreningen Glommen skog har beslutat bidra ekonomiskt till rättsprocessen för den rävjägare och den markägare som norska polisen filmade med en hemlig livekamera. Både jägarna och skogsbolaget vill veta på vilka grunder det beslutades om hemlig kamera.
Jaktjournalen berättade om ärendet för några veckor sedan. Rävjägaren Terje Carlsson såg någonting som blinkade i närheten av rävåteln när han satt på pass. Det visade sig vara en hemlig övervakningskamera som sände livefilm till polisstationen. Polisen har förklarat att man trodde att det var olagligt att lägga ut slaktrester från gris på rävåteln. Därför begärde man att få sätta upp en en hemlig livekamera och Sör-Österdal tingrätt gav klartecken. Men det visade sig att just slaktrester från gris och fjäderfä var okej att ha som åtel, enligt besked som Terje Carlsson och markägaren och jägaren Per Tore Indset fått via mejl från statliga Mattillsynet. Efter att norska TV2 börjat gräva i historien meddelade polisen att Carlsson och Indset inte var misstänkta för något brott. Men de får inte se på vilka grunder deras åtel övervakats. Handlingarna som tingsrätten lämnar ut är till stor del maskade.

Glommen skog agerar

Nu har Glommen skog, som ägs av 3.650 skogsägare, beslutat att hjälpa Carlsson och Indset ekonomiskt i rättsprocessen mot polis och domstol. ”Det är helt oacceptabelt att en markägare inte får insyn i varför hans egendom övervakas och vi stöttar därför hans begäran om full insyn”, skriver Theodor Holth, ordförande i Glommen skog, i en debattartikel på GD.no. Glommen skog-ordföranden framhåller att den personliga integriteten är en mänsklig rättighet och att det ska föreligga misstanke om allvarliga kriminella förhållanden för att tillstånd om kameraövervakning ska ges. ”Man ska kunna uppehålla sig i sin egen skog utan att man måste kolla efter dolda kameror för att vara säker på att man är ensam”, skriver Theodor Holth.

Plocka ned okända kameror

Han uppmanar skogsägare att hålla utkik efter hemliga kameror, plocka ned dem och lämna dem till polisen. ”Personlig integritet och misstänkliggörande av allmänheten är allvarliga teman. Glommen Skog önskar svar på vad den här saken bottnar i och menar att detta är av generellt intresse för alla ägare av skog och utmark. Därför är vi med och stöttar markägarens omkostnader för att få full insikt i vad som var grunden till att hans lovligt utplacerade åtel blev övervakad”, skriver Theodor Holth i sin debattartikel.