Jaktnyheter

Efterlyser prover från älgar med hudsår

Uppsala (JJ) Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) efterlyser prover från älgar som har hudsår. Under förra året fick SVA under sensommaren in rapporter om ett stort antal älgar med stora hudsår på framförallt ryggen. Sjukdomen har noterats tidigare, men då endast i sparsam omfattning.
  För att få in mera kunskap om sjukdomen, och material för undersökning, gjorde SVA ett upprop i samband med starten av älgjakten i fjol. Gensvaret blev stort och SVA erhöll runt 150 rapporter om fall av hudsår. Rapporterna visar att det fanns tre gemensamma nämnare: fynden har gjorts i de södra delarna av landet, det är i princip alltid tjurar som drabbas och tjurarna har oftast stora horn. Endast en ko med sår har noterats. Grundorsaken till dessa hudsår är ännu inte klarlagt, men SVA arbetar efter olika teorier. Det finns också indikationer om att kronhjort kan drabbas och SVA är därför också intresserade av information om detta. En teori är att hudsåren orsakas av ett herpesvirus eller något annat infektionsämne, som finns i kroppens hud, nervvävnad och i lymfknutor. För att kunna gå vidare med dessa undersökningar önskar SVA att även under årets jaktsäsong få in material från drabbade älgar. De är framförallt intresserade att få in skalle (det går att såga av trofén på normalt sätt), ländryggrad, bäckenben, en hudbit samt lymfknutor från älgar. Kommer du som jägare i kontakt med en älg med hudsår, levande eller skjuten, vill SVA:s viltsektion gärna komma i kontakt dig. Mer info om sjukdomen>>