Jaktnyheter

Efterlyser forskning på om vilt i träningshägn stressas

Helena Elofsson, djurskyddschef, vill veta mer om hur stressade vilda djur i träningshägn blir. Foto: Jordbruksverket och Per Jonson, montage

Jordbruksverkets djurskyddschef Helena Elofsson vill veta hur stressade vilda djur, som används vid hägnträning och prov, egentligen blir.
- Det finns ingen detaljerad forskning på det, säger Helena Elofsson.

"}}

Naturvårdsverket och Jordbruksverket fick i uppdrag av regeringen att utvärdera djurvälfärden vid träning och prov på vilt i hägn.

Nu svarar de båda verken att det finns en samhällsnytta med träningen och provverksamheten, men att den ska leva upp till djurskyddslagstiftningen och bedrivas på ett sätt som minimerar stressen för djuren.

”Övergripande nivå”

– Vårt uppdrag har varit att svara på frågan på en övergripande nivå, säger Helena Elofsson.

Vad innebär det här i detalj?
– Vi har tittat på om träningen innebär lidande för djuren. Men det saknas forskning på hur mycket stress den här träningen medför.

Blir det inte det väldigt godtyckligt och beroende på vad enskilda tjänstemän på exempelvis länsstyrelsernas djurskyddsenheter personligen tycker?
– Jo, det finns en risk för det. Därför behövs det detaljerad forskning som studerar hur vilt i hägn upplever att utsättas för träning och vilka levnadsförhållanden de ska ha för att må så bra som möjligt, säger Helena Elofsson.