Jaktnyheter

Efter massiv kritik – polis har ny handlingsplan

Polisen säger sig jobba för korta handläggningstider för vapenlicenser nu. Foto: Per Jonson

En stor mängd JO-anmälningar, frustrerade jägare och sportskyttar. Licenshanteringen har sett bättre dagar. Men nu med 50 miljoner kronor årligen öronmärkta förhandläggningen, ser Polismyndigheten ljuset i tunneln.

"}}

Redan för närmare tio år sedan protesterade blivande vapenägare och vapenbutiken mot de extremt långa handlingstiderna. Vapenbutiker fick ligga ut med stora summor i väntan på att jägare fick sina licenser och kunde lösa ut gevären.

Den gången berodde problemet till viss del på omstrukturering av myndigheten som gick mot regionalisering istället för lokala kontor. Dessutom menade Polismyndigheten i sitt svar på kritiken att handläggarna också var i en föryngringsfas och nyanställda oerfarna handläggare möjligtvis tog längre tid på sig. Insatser gjordes för att förbättra och effektivisera arbetet.

Prioriterat annat

Magnus Roglert, är en enhetschef på polisens rättsenhet. Han är självkritisk till att vapenlicansansökning ännu en gång drabbas av lång handläggningstider. Problemet löstes aldrig på ett tillfredställande sätt och de ökade anslag myndigheten fått har gått till annat än licenshantering.

– Liksom andra offentligt finansierade verksamheter är det nödvändigt att göra prioriteringar över var pengarna till slut hamnar, och det finns flera verksamheter som ur Polismyndighetens perspektiv har behövt gå före i den prioriteringen. Det kan naturligtvis finnas olika uppfattningar om vad som bör prioriteras framför det andra, men mot bakgrund av Polismyndighetens brottsbekämpande uppdrag är det nödvändigt med sådana avvägningar.

150 miljoner i stöd

I början av december beslutade sig Riksdagen för att anta en särskild ekonomisk satsning för att korta handläggningstiderna hos Polisen. Från och med i år till 2024 ska myndigheten få 50 miljoner kronor årligen för att hantera problemet och öka resurserna.

– Sedan beslutet har Polismyndigheten arbetat intensivt med en handlingsplan som innebär att det på kort sikt anställs personal som endast ska arbeta med vapenlicensärenden. För att få effekt på längre sikt anställs personal som ska arbeta med utveckling av ett nytt it-system som ska effektivisera ärendehanteringen av ärendetypen, säger Magnus Roglert och fortsätter.

– Mot bakgrund av den särskilda satsningen ser jag ljust på den närmsta framtiden. Jag tror att jägare, sportskyttar och jaktbutiker kommer att notera en positiv förändring redan under våren 2022.