Jaktnyheter

Duvpest i Falköping

Falköping (JJ) Duvpest har upptäckts hos vilda duvor i Falköping. Sjukdomen beror på ett virus som kan orsaka newcastlesjuka hos tama fåglar. Jordbruksverket har därför bestämt att alla som inom Falköpings kommun håller fjäderfän för kommersiellt bruk, eller har mer än 350 värphönsplatser, ska hålla fåglarna inomhus.
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har påvisat virussjukdomen duvpest hos döda, vilda duvor i Falköping. Viruset kan hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor. Jordbruksverket har tagit beslut om att den som håller fjäderfä för kommersiellt bruk, eller har mer än 350 värphönsplatser i Falköpings kommun, ska hålla fåglarna inomhus till och med den 10 december. Jordbruksverket rekommenderar att alla som håller fåglar i fångenskap vidtar allmänna hygienregler. Djurhållare ska tänka på att ge foder och dricksvatten inomhus, eller under ett skydd som förhindrar kontakt med vilda fåglar.