Jaktnyheter

Drygt 14.000 hektar fjällnära skog ska bli naturreservat

Stora områden fjällnära skog ska enligt beslut bli reservat. Arkivfoto: Per Jonson

Tre allmänningeskogar i Västerbottens län får dela på totalt 400 miljoner kronor i ersättning för att skogarna framöver ska skyddas som naturreservat.

"}}

Det finns en uttalad linje om att skydda och bevara fjällnära skogar och de arter som återfinns där. Som en del i detta arbete har Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och berörda skogsägare i Västerbotten enats kring ersättningar för att skapa reservat i tre områden.

Det rör sig om totalt 22.300 hektar mark, varav 14.200 hektar är produktiv skogsmark. I överenskommelsen mellan parterna får delägarna i allmänningarna ha kvar äganderätten och behålla jakt och fiskerättigheterna. Som kompensation för slopad avverkning få de dela på drygt 400 miljoner kronor.

”Ersätts fullt ut”

– Vi är nöjda med uppgörelserna som innebär att skogsägarna ersätts fullt ut för den skog som inte får avverkas, säger Anders Pettersson, förvaltare för Tärna-Stensele och Sorsele Övre allmänningsskogar, i ett pressmeddelande.

Även Skogsstyrelsens representant i förhandlingen Staffan Norin, regionchef på Skogsstyrelsen tycker dialogen fungerat.

– Genom att kombinera Skogsstyrelsens ersättning vid nekad avverkning med Naturvårdsverkets ersättning vid bildande av naturreservat får dessa fjällnära skogar ett långsiktigt skydd samtidigt som skogsägaren får tydliga spelregler för sitt brukande, säger han till tidningen Västerbottens-Kuriren.

De tre allmänningar som påverkas av de nya reservatsplanerna är Sorsele övre Allmänning, Tärna-Stensele Allmänning samt Vilhelmina Övre Allmänning.

I Sorsele har markägare överklagat reservatbeslutet. Där kan inte avtal tecknas och full ersättning betalas ut förrän reservatbeslutet träder laga kraft.