Jaktnyheter

Drivande hundar får användas i norsk licensjakt på varg

Insatserna av svenska rovdjursstövare vid skyddsjakt på varg i Norge har gjort att norska myndigheter ger dispens fram till maj i år för att även ha löshundsjakt när det är licensjakt på varg. Foto: Jo Esten Trøan

Norska vargjägare har efter ett överklagande fått tillstånd att för första gången använda drivande hundar i licensjakt på varg. Tidigare har det endast beviljats dispens vid skyddsjakter och då har det främst jagats med hundar lånade i Sverige. Det är insatserna av de svenska rovdjursstövarna som varit avgörande för vändningen.

Det är det norska klimat- och miljödepartementet som godkänt att drivande hundar får släppas efter varg även när det är licensjakt.

I några år har det gått att i vissa fall ha löshundsjakt på varg, men endast i samband med skyddsjakter sedan tamdjur skadats i vargattacker. Det handlar främst om stövarraser som används för att driva fram vargar till passkyttar.

Det har varit mycket effekt, konstaterar Kristian Lund-Vang, på enheten för lantbruk och miljö i kommunen Alvdal.

Inlånade hundar från Sverige

– Med inlånade hundar från Sverige har vi lyckats effektivisera skyddsjakterna under betessäsongen radikalt, säger han i ett pressmeddelande.

Det handlar om stora samhällsvinster, både när attacker på betande boskap stoppats och kostnaderna för skyddsjakter sänkts.

Kristian Lund-Vang konstaterar att löshundsjakten gjorde att de som jobbade med en skyddsjakt på varg under förra året kom ner på 150 timmar. När det inte var tillåtet att släppa hund vid en skyddsjakt 2018 krävdes 3 000 arbetstimmar innan en varg var fälld.

Kan få fram erfarna hundekipage

 Enligt Kristian Lund-Vang är det mycket viktigt att de norska vargjägarna nu får möjlighet att få fram erfarna hundekipage om det blir möjlighet att jaktträna i den egna regionen. 

I det här fallet är det boskapsägare i sju kommuner i den norra delen av det tidigare länet Hedmark som får möjlighet att få ökat skydd mot vargangrepp under den kommande säsongen när fåren går lösa på bete.

Det finns ett samarbetsprojekt för skyddsjakt i flera kommuner i Nord-Österdalen och Engerdal som Kristian Lund-Vang arbetar med. Sedan 2018 tillhör han dem som jobbat för att få jaktträning för drivande hundar när det gäller varg.

Nej när det gäller björn och järv

Samarbetsprojektet för skyddsjakt har även försökt få tillstånd för löshundsjakt när det gäller licensjakt på järv och björn. Där säger Miljödirektoratet fortfarande nej. Men i veckan kom beskedet att det beviljas dispens för löshundsjakt på varg. Men dispensen gäller bara till och med maj i år och är omgärdad av stränga regler.

Kristian Lund-Vang är ändå glad över beskedet.

– Det här gör att vi kan använda våra hundar i skarpa lägen när det ska fällas varg. Det kan på sikt även effektivisera skyddsjakterna ännu mer.

Svenska hundarna var avgörande

Användandet av svenska hundar har varit avgörande enligt Kristian Lund-Vang.

– Vi upplever att departementet utifrån våra resultat med de svenska hundarna nu ger ett besked hur viktigt det är att ha bra tränade hundar inför skyddsjaktssäsongen.

När det gäller löshundsjakt vid licensjakt på järv och björn har departementet meddelat att de önskar få in mer information som beslutsunderlag.

– Detta ser vi som positivt när det gäller alla som jobbar med skyddsjakt i Norge och inte minst möjligheterna för dem som har boskap i Norge att fortsätta ha utmarksbete, konstaterar Kristian Lund-Vang i pressmeddelandet från samarbetsprojektet för skyddsjakt.