Jaktnyheter

Domstolar hävdar att den som vill ha större licensjakt inte kan överklaga

Den som är missnöjd med för liten tilldelning i licensjakten på exempelvis varg har inte rätt att överklaga, hävdar Förvlatningsrätten och Kammrrätten. Foto: Gettyimages, montage
Förvaltningsrätten i Luleå och Kammarrätten i Sundsvall hävdar att den som vill ha högre tilldelning i licensjakt inte har rätt att överklaga. – Det skulle innebära att bara naturvårdsorganisationer har rätt att överklaga – absurt, säger Gunnar Glöersen på Jägareförbundet.
Det är Svenska Jakt som rapporterar att Jägarnas Riksförbund i Värmland, Västmanland och Örebro överklagat tilldelningen i licensjakten på varg. De vill skjuta fler vargar. Förvaltningsrätten i Luleå avvisar överklagandena med hänvisning till att det är myndigheterna, alltså länsstyrelserna som sätter gränserna för hur stor tilldelningen kan vara. Det kan inte överklagas till domstol, hävdar Förvaltningsrätten. Det finns ett liknande fall som tidigare avgjort i Kammarrätten i Sundsvall. Det handlade om överklagad licensjakt på björn.

Hovrättsdom

Nu hänvisar Förvaltningsrätten till domen i Kammarrätten. ”Fattas inget beslut om licensjakt kan ingen annan tvinga fram ett sådant beslut”, skriver Kammarrätten. Jägareförbundets rovdjursansvarige tjänsteman, Gunnar Glöersen, menar att de båda domstolarna har fel. – Länsstyrelserna ska enligt förordningen för viltförvaltningsdelegationer ta fram övergripande mål för förvaltning och licensjakt. Följer man inte målen, så måste det vara överklagningsbart. Skulle Förvaltningsrätten och Kammarrätten ha rätt innebär det att människor som drabbas av varg är rättslösa. Det skulle innebära att bara naturvårdsorganisationerna, som vill stoppa och försvåra förvaltningen, har möjligheten att överklaga. Helt absurt, säger Gunnar Glöersen till Jaktjournalen.