Jaktnyheter

Ingen skyddsjakt på varg i Kalmar – domstol ger Rovdjursföreningen rätt

Förvaltningsrätten i Luleå har beslutat att stoppa skyddsjakten på en varg i Kalmar län. Foto: Getty Images.

Det blir ingen skyddsjakt på den så kallat genetiskt viktiga vargen i Kalmar. Det har förvaltningsrätten nu beslutat.

Det var 21 november i år som Länsstyrelsen Kalmar fattade beslut om skyddsjakt på den skadegörande vargen. Då hade den på kort tid visat sig ligga bakom fyra angrepp mot får i länet.

– Utifrån att angreppen har skett under en begränsad tidsperiod samt att de följer ett geografiskt mönster, så bedömer vi att det rör sig om en vandringsvarg som orsakar angreppen och att skyddsjakt är det enda alternativet för att förhindra fortsatt allvarlig skada på tamdjur, sa Anders Karlsson, avdelningschef på Länsstyrelsen Kalmar i samband med beslutet om skyddsjakt.

Men skyddsjakten stoppades snart då den överklagades av Svenska Rovdjursföreningen som hänvisar till att vargen är genetiskt viktig. Förvaltningsrätten i Luleå stoppade jakten i väntan på slutligt avgörande.

Den 1 december kom så rättens dom. Och den väljer att stoppa jakten.

”Förvaltningsrätten finner att utredningen ger tillräckligt stöd för bedömning att kriteriet att förhindra allvarlig skada är
uppfyllt. Skadan måste dock bedömas i relation till att det är fråga om en
genetiskt viktig varg. Vid den bedömningen väger den genetiska statusen tungt, och rätten bedömer att länsstyrelsen inte i tillräcklig mån har visat att den beslutade skyddsjakten inte riskerar att försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus,
skriver rätten i sin dom

Kan komma att överklagas

–  Man gick på Rovdjursföreningens linje med bevarandestatus på vargen. Trots att den med råge har uppfyllt angrepp på tamboskap, säger Anders Karlsson, till Kinda Posten och berättar att domen kan komma att överklagas.

Hos Rovdjursföreningen gläds man beslutet och menar att man får acceptera dödade tamdjur eftersom vargen är genetiskt viktig.

– Domen känner vi var bra. Vi har förstått att det varit en del upprörda känslor. Men det är en genetiskt viktigt varg och det är viktigt för den svenska vargpopulationen att den får överleva och bilda revir någonstans. Det är värt så pass mycket att man får acceptera att några får tyvärr kanske dödas, säger Magnus Orrebrant, pressansvarig på Svenska Rovdjursföreningen till Kinda Posten.

Rör sig norrut

Anders Karlsson menar att länsstyrelsen förstår argumentet om att vargen är genetiskt viktig. Han menar samtidigt att vargen ligger bakom många angrepp och att det är ett beteende som troligen inte kommer att förändras.

– Vi köper att den har hög bevarandestatus men å andra sidan tycker vi att det skett för många angrepp på tamboskap därför tyckte vi att det var dags att göra något. Det är 9-10 stycken från Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg och här som var bekräftade av denna individ. Så vi tyckte att den straffat ut sig själv. Vi tror tyvärr inte det är ett beteende som går över bara för att den flyttar på sig, säger Anders Karlsson till Kinda Posten.

Anders Karlsson berättar också för tidningen att man nu har indikationer på att vargen rör sig norrut och uppehåller sig i trakterna kring Gamleby och Valdemarsvik. Alltså i gränstrakten mellan Kalmars Län och Östergötland län.

logo
Andreas Åsenheim