Jaktnyheter

Domstol avslår överklaganden om vargjakten

Jägareförbundet har ingen talerätt när man vill ha utökad jakt. De föreningar som vill ha jakten helt stoppad, får avslag på sina överklaganden kring licensjakten i Värmland. Foto: Gettyimages

Förvaltningsrätten avslår alla överklaganden kring licensjakten på varg i Värmland. Dessutom meddelar domstolen att Svenska Jägareförbundet inte har rätt att föra talan, om förbundet vill ha utökad jakt.

"}}

Länsstyrelsen har beslutat att max sex vargar får skjutas i Värmland i licensjakten. Jakten kommer att genomföras i reviret Stora Bör.

SVT Värmland rapporterar att licensjakten överklagades av Jaktkritikerna, Naturskyddsföreningen i Värmland, Svenska Rovdjursföreningen och norska djurrättsorganisationen NOAH, som samtliga vill ha jakten stoppad. Deras överklaganden avslås.

Svenska Jägareförbundet, som avslöjade att Naturvårdsverkets uträkning av möjligt jaktuttag byggde på felaktiga siffror, vill ha jakt på ytterligare två revir. De får dock inte sin sak prövad, eftersom Förvaltningsrätten med stöd av en kammarrättsdom anser att förbundet inte har talerätt.

Vargstammen växer

Svensk Jakt rapporterar att domstolen visserligen håller med Jägareförbundet i sak:

”Det beslutade jaktuttaget understiger tillväxttakten för varg med marginal”, skriver Förvaltningsrätten.

Men länsstyrelserna har ingen lagstadgat krav att besluta om licensjakt, och därför kan Jägareförbundet inte begära utökad jakt.

”Var finns trovärdigheten?”

– Vi har hamnat i en situation där de som vill stoppa jakten har talerätt i domstol, medan de som lider skada inte ens har en röst i frågan. Man pratar om en trovärdig förvaltning. Var finns trovärdigheten när de berörda kan avvisas på det här sättet, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig tjänsteman vid Jägareförbundet, till Svensk Jakt.

Naturskyddsföreningen i Värmland meddelar via SVT att föreningen kommer att klaga vidare till Kammarrätten.

Nu är det upp till länsstyrelserna besluta om de vill rätta sig efter de korrekta beräkningsgrunderna och besluta om utökad jakt. Gunnar Glöersen säger till Svensk Jakt att han inte tror att länsstyrelserna kommer att fatta några nya beslut.