Jaktnyheter

Dömdes för grova bokföringsbrott – får tillbaka sina vapen

Mannen ska återfå sina jaktvapen och licenser, enligt den dom i förvaltningsrätten. Foto: Gettyimages

En värmländsk jägare i 40-årsåldern dömdes för två fall av grova bokföringsbrott och polisen omhändertog hans vapen och drog in licenserna. Men de besluten upphävs av förvaltningsrätten, som ger jägaren rätt.

"}}

Mannen bedrev näringsverksamhet och upprättade ingen bokföring 2017 och 2018. I december 2021 dömdes han till sex månaders fängelse för brotten.

Den 8 mars i år beslutade Polismyndigheten att beslagta mannens vapen och dra in hans licenser på jaktvapen.

Han överklagade till förvaltningsrätten och förklarade att det var en missbedömning av rättsläget som ledde fram till bokföringsbrotten.

I övrigt ostraffad

Mannen är i övrigt ostraffad och personer i jaktlag där han jagar vittnar om att han är lugn och behärskad och angelägen att göra rätt för sig. Jaktkompisarna bedömer att han är lämplig att inneha vapen.

Förvaltningsrätten konstaterar att den typ av ekonomisk brottslighet som mannen dömts för inte finns med i Rikspolisstyrelsens allmänna råd där det räknas upp brottslighet som leder till prövning av vapeninnehav.

Rättspraxis är att det i huvudsak handlar om våldsbrott, jaktbrott, grovt rattfylleri eller att personen missbrukat eller visat oaktsamhet med vapen.

Förvaltningsrätten skriver:

”Även ekonomisk brottslighet kan emellertid medföra att en person inte anses uppfylla de krav på laglydnad, omdöme och pålitlighet som gäller för en innehavare av skjutvapen. Det kan vara fallet när det handlar om gärningar av mycket allvarligt slag präglade av förslagenhet och med ett högt straffvärde, samt vid upprepade brott eller brottslighet som pågått under en längre tid (se t.ex. Kammarrätten i Sundsvalls dom den 1 oktober 2018 i mål nr 1069-18 och Kammarrätten i Stockholms dom den 30 september 2019 i mål nr 3042-19).”

”Likgiltighetsuppsåt”

Förvaltningsrätten konstaterar mannen i det aktuella fallet gjort sig skyldig till brott under en avgränsad period och inte blivit dömd för några andra brott, varken före eller efter bokföringsbrotten.

I domen i bokföringsmålet fann hovrätten ingenting som tydde på att mannen haft för avsikt att begå bokföringsbrott. Han ansågs ha haft så kallat likgiltighetsuppsåt.

Förvaltningsrätten pekar också på att mannen innehavt sina vapen och licenser utan tidigare invändningar från polisen, trots att brotten begicks flera år innan vapnen togs i beslag och licenserna drogs in.

Förvaltningsrätten ger mannen rätt och polisens beslag av vapnen hävs.